Stadsdelsväxthus kan öka Göteborgs självförsörjande

Fisk odlad i tankar och grönsaker som växer en våning ovanför. Runt 30 stadsdelsväxthus runt om i Göteborg är visionen från fastighetskontoret för att skapa en hållbar, stadsodlad matförsörjning i framtidens Göteborg. På längre sikt kanske växthusen i stadsmiljö blir lika självklart att planera för som parkeringsplatser och förskolor.