Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Axel Josefson (M) konstaterar att det inte finns stöd för tankarna på en socialnämnd. Bild: Anders Ylander
Axel Josefson (M) konstaterar att det inte finns stöd för tankarna på en socialnämnd. Bild: Anders Ylander

Socialtjänsten delas upp när stadsdelarna försvinner

Det blir ingen jättenämnd som ska sköta hela stadens socialtjänst när stadsdelsnämnderna försvinner. Istället talar allt för en organisation som bygger på en uppdelning i fyra geografiska områden.

Vid årsskiftet ska de tio stadsdelsnämnderna ska försvinna. Men hur staden ska vara organiserad den 1 januari 2021 är ännu inte klart.

På onsdag ska kommunstyrelsen behandla frågan. I det material som tjänstemännen på stadsledningskontoret tagit fram framgår att om en nämnd ska sköta hela stadens socialtjänst så kommer det att krävas en väldigt stor nämnd.

Under 2018 fattade de tio stadsdelsnämnderna beslut i 5 800 individ- och familjeomsorgsärenden. Bedömningen är att ungefär 40 procent av dem var möjliga att delegera till en tjänsteperson. Alltså kräver omkring 3 600 ärenden varje år ett politiskt beslut.

Två olika förslag

Utifrån det konstaterar stadsledningskontoret att det skulle krävas en nämnd med omkring 45 ledamöter, som i sin tur hade sex utskott där varje utskott har möte varannan vecka och fattar 30 beslut vid varje tillfälle.

– Det skulle bli Sveriges, och kanske hela Europas, största socialtjänst, konstaterar kommunalrådet Daniel Bernmar (V).

Under fredagen lämnades två olika yrkanden inför nästa veckas möte i kommunstyrelsen in – från två olika grupperingar.

• Alliansen och de rödgrönrosa lämnade in ett gemensamt yrkande, som med all sannolikt blir det som blir verklighet. Inriktningen att staden delas upp i fyra nämnder som ska sköta socialtjänsten. Frågan om de fyra nämnderna ska vara kopplade till var sin förvaltning eller till en gemensam vill man utreda vidare.

• Socialdemokraternas och Demokraternas gemensamma yrkande går också ut på att man vill införa fyra sociala distriktsnämnder – Nordost, Hisingen, Centrum och Sydväst – med två utskott för individärenden. De fyra distriktsnämnderna skulle också ta över stadsdelarnas folkhälsoarbete och fritidsverksamhet.

D vill se ett snabbt besked

Demokraterna har länge haft idén att dela upp staden i fyra geografiska områden. Förslaget fanns med i partiets budget redan 2018. Kommunalrådet Henrik Munck (D) tycker att det är positivt att alla andra partier närmat sig den tanken, men han ser risker med att lägga fram det som ett utredningsförslag, så som alliansen och de rödgrönrosa gör.

– Vi är beredd att gå till beslut nu. Det råder en osäkerhet i organisationen. Det behövs besked om vad som ska gälla. En ny utredningsloop är inte vad som behövs, säger han.

Vänsterpartiet var emot att skrota stadsdelsnämnderna, bland annat för att man kände oro för att den lokala demokratin och att lokalkännedomen skulle gå förlorad. Därför har även Vänsterpartiet landat i att dela upp socialtjänsten i mindre enheter.

– Nu finns det finns en ganska klar majoritet för mer än en nämnd och det är det som är det viktiga i det här läget, säger kommunalrådet Daniel Bernmar.

En viss förskjutning väntar

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) säger att han bara kan konstatera att det inte finns något stöd för en organisation som bygger på en stornämnd och i det läget har alliansen varit pragmatisk och försökt hitta ett alternativ som kan vinna brett stöd.

– Alla förslag har sina för- och nackdelar och nu fokuserar vi på detta, säger han.

Varför inte komma överens ännu bredare när ni ligger såpass nära varandra?

– Vi har många partier, många olika viljor. I det här fallet har det varit enklast att komma fram i den här konstellationen.

Axel Josefson säger att det i och med utredningen sannolikt kommer att bli en viss tidsmässig förskjutning i den delen av stadsdelsnämndsreformen som gäller socialtjänsten. De förändringar som rör äldreomsorg och funktionshinder vill man dock genomföra årsskiftet 2020/2021.

LÄS MER: Historiskt beslut i fullmäktige – stadsdelsnämnderna avvecklas

LÄS MER: Stadsdelsnämnderna på väg bort – så ser förslaget ut

LÄS MER: Lokaldemokratin i fokus när stadsdelsnämnderna försvinner

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.