Skriv en debattartikel i GP!

Så skriver du en debattartikel eller en replik och skickar in till oss. Här finns även kontaktuppgifter och information om hur debattredaktionen arbetar.

Mejladress: [email protected]

Redaktör: Hanna Nordin: 031-62 40 19 (vardagar).

 • Vi läser din text så snart vi kan och hör därefter av oss om vi publicerar eller inte. Vår ambition är att ge ett svar inom högst ett dygn (vardagar).
 • Vi kräver alltid ensamrätt på de texter vi publicerar. Det betyder att texterna inte får ha varit publicerade i en annan tidning och inte heller får publiceras någon annanstans efter vår publicering.
 • De artiklar som väljs ut ska, utan särskild överenskommelse, kunna återges i tidningens samtliga publiceringskanaler och därtill vara tillgängliga i de elektroniska arkiv/pressklippsarkiv GP har avtal med.
 • Vi prioriterar artiklar som innehåller nyheter, tidigare okända fakta, nya infallsvinklar i ämnet och artiklar som rättar till rådande missuppfattningar.
 • Vid stora nyhetshändelser är vi intresserade av initierade analyser och nya perspektiv. Hör i så fall av dig till oss först.
 • Texten ska vara argumenterande och väl underbyggd, gärna med konkreta och belysande exempel. Texten bör även ha en tydlig slutsats.
 • Vi tar gärna hand om repliker så snart som möjligt, men senast cirka en vecka efter ursprungsartikeln. Repliker får vara maximalt 2 800 tkn inklusive mellanslag.
 • En debattrunda består vanligtvis av originalinlägg, replik och slutreplik. Slutrepliken publiceras när vi bedömer det som motiverat och endast digitalt.
 • Vi arvoderar endast texter vi själva beställer. Arvode utgår aldrig till politiker, företrädare för organisationer eller företag.
 • Om redaktör och skribent har kommit överens om att texten ska publiceras på GP Debatt så kan skribenten inte dra tillbaka texten och gå till en annan tidning.
 • Ange om du har något partipolitiskt engagemang i form av förtroendeuppdrag, utöver din vanliga yrkesroll

Textlängd:

 • Vi arbetar med två olika textlängder:
 • 2 800 tkn (inklusive mellanslag)
 • 4 500 tkn  (inklusive mellanslag)

Notera att ju fler undertecknare desto kortare måste debattexten bli. Vi ser helst en, två eller högst tre undertecknare.

 • Mejla oss texten inklistrad i mejlet alternativt som bifogad word-fil. Ange alltid vad som är en nyhet i texten och hur vi snabbt kan nå er via mobiltelefon.
 • Bifoga högupplösta porträtt (passbilder) på dem som skriver under, om de är tre personer eller färre, annars inte. Med högupplöst bild menas en bildfil på minst 1 mb.
 • Ge gärna förslag på rubrik och mycket kort ingress. Vi vill ha texter utan förkortningar. Större ändringar i texten görs inte med mindre än att detta godkänns av skribenten i fråga. Mindre språkliga förtydliganden och förbättringar görs av oss.

 

Med vänlig hälsning

Hanna Nordin

Göteborgs-Postens Debattredaktion

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.