Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Hovrätten ändrar domen mot Christer Hätting vilket betyder att hans politiska karriär inom SD kan fortsätta.

SD-politiker frias – ”rasistiskt motiverad dom” underkänns

En av Sverigedemokraternas ordinarie kommunfullmäktigeledamöter i Göteborg, fälldes i tingsrätten för en "rasistiskt motiverad" förolämpning mot en kvinna med invandrarbakgrund.
Nu ändrar hovrätten domen och friar Christer Hätting, 51, som nu bestämt sig för att lämna politiken.

Incidenten inträffade i mitten av oktober 2018 i anslutning till en skola.

I samband med att SD-politikern Christer Hätting hämtade sitt barn vid en skola i södra Göteborg påstods han ha kränkt en anställd kvinna med uttalanden av följande karaktär:

"Du fattar ingenting. Djävla invandrare, djävla idiot. Du ska inte jobba här".

Till den första förhandlingen kallades ett enda vittne, en kollega till brottsoffret, som också sade sig ha hört mannens kommentarer.

Genomgående förnekat

Sverigedemokraten har genomgående förnekat alla misstankar.

– Jag har sagt åt rektorn att NN är oduglig, värdelös och inte borde jobba på skolan. Men jag säger ingenting som är rasistiskt. Det är helt ointressant för mig, hävdade Christer Hätting i förundersökningen.

GP talade med SD-politikern när åtal väcktes:

– Jag ställer krav på skolan och det utmynnade i att jag skällde ut den här läraren. Det hade ingenting med etnicitet att göra, sa Hätting då.

Mannen fälldes dock ändå i tingsrätten, enligt följande skrivning:

"Målsäganden har på ett utförligt, sammanhängande och detaljerat sätt beskrivit det som hon utsatts för. Det har inte framkommit någon anledning för henne att felaktigt beskylla den tilltalade för någonting som han inte gjort. Hennes uppgifter får dessutom starkt stöd av vad vittnet berättat", skriver domstolen.

”Rasistiskt motiverad”

Påföljden bestämdes till 70 dagsböter á 180 kronor (sammanlagt 12 600 kronor).

Tingsrätten gjorde en påtaglig höjning av antalet dagsböter jämfört med en mer ordinär förolämpning eftersom "ett av motiven för brottet har varit rasistiskt".

Hovrätten är av en helt annan uppfattning.

Den menar att en tydlig bild framträtt av ett ansträngt och konfliktfyllt förhållande mellan Hätting som förälder och personalen på dottern skola.

"Det finns därför anledning att räkna med möjligheten att skolpersonalen kan ha uppfattningen att Christer Hätting är en besvärlig och otrevlig person. Mot den bakgrunden finns det skäl att iaktta särskild försiktighet vid bevisvärderingen", skriver den högre instansen.

Tveksamt vittne

Domstolen menar vidare att kvinnans kollega – det enda vittnet – presenterat oklara och tveksamma uppgifter.

SD-politikern frias därmed helt från anklagelserna.

”Mannen yttranden har förvisso varit oförskämda, men de faller utan tvekan utanför det straffbara området”, konstaterar hovrätten.

Christer Hätting har sedan valet 2018 representerat Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige, Göteborgs högsta styrande politiska församling.

Sedan domen i tingsrätten i december i fjol har han dock inte deltagit i fullmäktigegruppens arbete eller varit på några möten.

Lämnar alla uppdrag

– Han har varit avstängd från sina uppdrag och partiets arbete. Det innebär att han inte har fått gå på några möten, inte fått några utskick och inte kommit åt sin mejl, förklarar Pernilla Börjesson, ordförande för SD i Göteborg.

I och med frikännandet är han välkommen tillbaka och inför hovrättens förhandling hade Christer Hätting ambitionen att återuppta det politiska arbetet. Men efter det att domen fallit har han tänkt om och han har nu meddelat kommunen att han avsäger sig sin plats i kommunfullmäktige. Han har också meddelat partiets kansli att han vill avsluta sitt medlemsskap i Sverigedemokraterna.

– Den här processen har skadat mig. Under min time out har jag gått tillbaka och levt ett annat liv och jag inser nu att det har varit väldigt skönt, säger han.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.