Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Börsenhuset under ett sammanträde i kommunfullmäktige. Bild: Olof Ohlsson

Så vill politikerna styra Göteborg nästa år

På måndagen var det tänkt att budgeten skulle klubbas. Men under söndagen gick Socialdemokraterna ut med att man tillsammans med Demokraterna skulle återremittera styrande alliansens budget – om man inte gjorde ändringar i den.
GP listar här nedan vilka alternativen är, vad politikerna vill göra med stadens pengar och var de vill skära ned.

På måndagen är det planerat att en lång debatt om bland annat stadens ekonomi, skolan, stadsbyggnad, äldreomsorgen och miljön innan politikerna röstar om vilken budget stadens verksamheter har att rätta sig efter år 2020.

Men efter att S och D på söndagen gått ut med att man tänkte återremittera styrande alliansens budget så lär det inte klubbas något beslut förrän tidigast 21 november.

I Göteborg finns fem olika politiska grupper som strider om hur pengarna ska användas och vilka prioriteringar som ska göras.

Kärvare tider är att vänta, högkonjunkturen har börjat mattas av och inför nästa år ser det mörkare ut för stadens ekonomi. Partierna har olika sätt att hantera detta.

Det här vill partierna:

Alliansens budgetförslag

Den största budgetgruppen utgör Alliansen (Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet). Budskapet är att kommunen måste hålla hårt i pengarna eftersom det ekonomiska läget ser dystert ut framöver, och att det tidigare rödgröna styret har försatt staden i en situation där kostnaderna ökar snabbare än intäkterna.
Det kommunala grunduppdraget ska värnas, sånt som är onödigt ska rensas bort.
Partierna menar att de går fram med en satsning på välfärden, men eftersom nämndernas kostnader ökar och de inte kompenseras fullt ut för det här handlar det i praktiken om ett sparbeting på nära 1,5 procent rakt över.
Alliansen påpekar att kärnuppdraget ska prioriteras och alla styrelser och nämnder får i uppdrag att bidra till att minska på stadens totala personalstyrka (arbetad tid) under mandatperioden.
Alliansen prioriterar att öka investeringarna och menar att pengarna till nämnderna behöver hållas nere så att man har råd att bygga tillräckligt med skolor, förskolor och äldreboenden. Alliansen kritiserar tidigare styren för att ha investerat för lite i den kommunala servicen och menar att man nu behöver lägga krutet på att komma i kapp.
Budgeten rymmer inte några nya stora satsningar. Men partierna vill införa ett system med mätbara mål, som måluppfyllelse i skolan och att Göteborg ska klättra på Svensk näringslivs lista över företagsklimatet.
Om Alliansens budget går igenom kommer också taxan i hemtjänsten att höjas.
Alliansen vill även slopa målet att minst 50 procent av Göteborgseleverna ska välja en gymnasieutbildning i stadens regi och se ombildningar av allmännyttan så att fler kan äga sitt boende.
 

De rödgrönrosas budgetförslag

De rödgrönrosa partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ, bildar tillsammans den näst största gruppen.
De rödgrönrosa har en helt annan utgångspunkt än Alliansen och har också kritiserat Alliansen för nedskärningar i välfärden. Partierna vill se satsningar för 1,3 miljarder kronor mer än Alliansen föreslår i sitt budgetförslag. Pengarna går bland annat till subventionerade månadskort, gratis simundervisning, fler anställda i äldreomsorgen och att den avgiftsfria julimånaden i förskolan återinförs.
För att kunna genomföra satsningarna vill de höja skatten med 40 öre per intjänad hundralapp och ta ut pengar ur resultatutjämningsreserven. I reserven finns pengar som kommunen har sparat under högkonjunkturen för att kunna använda när tiderna blir sämre. Partiet menar att det är rimligt att använda pengarna när nu ekonomin mattas av.
De rödgrönrosa föreslår också att en plan tas fram för att halvera barnfattigdomen, fler boendeplatser för personer som är eller riskerar att hamna i hemlöshet och att inga nya externa köpcentrum ska byggas eller planeras.
Partierna vill också införa bilfria söndagar i centrala delar av Göteborg.
 

Socialdemokraternas budgetförslag

Socialdemokraterna har valt att lägga fram sin budget ensamt istället för att ingå i samarbetet med V, MP och FI, som de partierna hade hoppats på.
Partiet vill fokusera på välfärden och till skillnad från Alliansen föreslår S full kompensation till nämnderna för att kostnaderna ökar, samtidigt som det blir pengar över till en del satsningar, som ett lönelyft för välfärdsarbetare och fler anställda i stadens förskolor och skolor. Partiet vill också återinföra subventionen på periodkort i kollektivtrafiken.
Socialdemokraterna vill spara pengar genom att införa anställningsstopp för chefer och administration. Partiet menar att en för stor del av personalökningen i staden de senaste åren är administrativ personal och att den här trenden behöver brytas.
Partiet hoppas kunna flytta 310 miljoner kronor till välfärden nästa år genom att spara på byråkrati. Det handlar om att flytta över personal från administrativa sysslor och chefsposter till roller närmare elever, vårdtagare och brukare.
På miljöfronten vill partiet bland annat att användningen av plast och engångsartiklar i stadens verksamhet successivt ska regleras hårdare för att på sikt förbjudas.
Till skillnad från de rödgrönrosa tänker sig S ingen skattehöjning. Extra pengar ska istället tas genom en tillfälligt högre utdelning från stadens bolag, vilket Alliansen har slagit ned på. S menar dock att detta är en engångsföreteelse och att utdelningen måste ned på sikt.
 

Demokraternas budgetförslag

Demokraterna menar att det krävs rejäla omprioriteringar för att komma tillrätta med stadens ekonomi och ha råd att satsa på skolan och förskolan.
Partiet vill spara 1,3 miljarder kronor. Det handlar bland annat om ett riktat anställningsstopp, färre konsulter och en omorganisation för att minska dubbelarbetet.
Partiet vill se en omorganisation där nämnder slås ihop. Istället för att helt slopa stadsdelsnämnderna, vilket utreds i staden, vill partiet införa fyra stadsdelsregioner som rymmer dagens stadsdelsnämnder liksom social resursnämnd och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Partiet vill också ersätta fyra nämnder, däribland miljö- och klimatnämnden och trafiknämnden, med en trafik- och miljönämnd.
En miljard av besparingarna går till att täcka det ekonomiska underskottet, medan 300 miljoner kronor blir över för att satsa extra på förskolan och skolan.
Partiet vill bland annat införa ett tvålärarsystem i skolan och minska barngrupperna i förskolan.
Demokraterna vill också se en satsning på idrotten i Göteborg. Partiet föreslår att en idrottsstrategi tas fram, en ökad investeringsram för fler idrottsanläggningar, exempelvis till en ny hall i Backa och ett ökat stöd till idrottsföreningar och till unga ledare, i första hand riktat till utsatta områden.
Partiets profilfråga, att stoppa västlänken, har också en plats i budgeten.
 

Sverigedemokraternas budgetförslag

Sverigedemokraternas budget bygger på rejäla nedskärningar på SFI, modersmålsundervisning och bidrag.
Partiet har hittat ett reformutrymme på 3,2 miljarder kronor. Pengar tas genom att kapa delar av eller omfördela resurser inom stadsdelsnämndernas fördelningsmodeller och grundskolans resursfördelningsmodell. Idag finns tolv olika fördelningskriterier i stadsdelsnämnderna som avgör hur mycket pengar stadsdelarna får. Partiet har strukit kriteriet som handlar om andelen invånare från länder utanför EU-området.
Partiet vill också spara genom att införa en mer restriktiv biståndsbedömning, halvera antalet kommunikatörer i staden, byta ut den ekologiska kosten till närproducerad och avgiftsbelägga SFI.
Reformutrymmet går bland annat till att återinföra 11-månaderstaxan för förskolan. Man vill också lägga 30 miljoner kronor på ett återinvandringskansli som ska hjälpa invandrare att återvända till sina hemländer.
SD vill också lägga undan 15 miljoner kronor till gratis blöjor på förskolan. Anledningen är att Värmdö kommun hotade en friskola med ett vite eftersom föräldrar inte ska behöva ta med sig blöjor till dagis när de betalar maxtaxa. Ärendet är överklagat till Högsta förvaltningsrätten.
Liksom förra året föreslår SD också förbud mot böneutrop, tiggeriförbud och att en Gustav Adolfsdag ska införas.
 

Fakta: Förutsättningarna inför budgetomröstningen

Det finns fem budgetgrupper i Göteborgs kommun.

• Alliansen

(Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) som styr staden sedan förra höstens val. De har tillsammans 24 av fullmäktiges 81 mandat.

• De rödgrönrosa (Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ) är största oppositionsblock med 19 mandat.

• Socialdemokraterna, som står utanför samarbetet på vänstersidan och lägger fram en egen budget, har 17 mandat.

• Demokraterna står också utanför alla samarbeten och lägger fram en egen budget. Partiet har 14 mandat.

• Sverigedemokraterna, som också lägger fram en egen budget, har 7 mandat.

Förutsatt att alla partier/partigrupper röstar på sina egna budgetförslag och lägger ned sina röster när det fallit kommer alliansens budget vinna budgetomröstningen den 4 november.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.