Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Grönblå politiker. Inga större satsningar väntas i den budgetn för 2018 som nu har presenterats. Här Kristina Jonäng (C), Birgitta Losman (MP), Johnny Magnusson (M), Monica Selin (KD) och Jonas Andersson (L). 

Regionen planerar för tuffare tider

Ekonomin är stabil, skatten förblir densamma och större satsningar uteblir. Så kan regionbudgeten för 2018, som nu är klubbad och klar, sammanfattas.

Debatten under tisdagens regionfullmäktige pågick i nästan 16 timmar. Men till slut fastställdes som väntat Västra Götalandsregionens budget för 2018 enligt det förslag som majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP) tidigare presenterat. 

Den totala budgeten är närmare 54 miljarder kronor, varav cirka 42 miljarder berör hälso- och sjukvården. 

Större OB-tillägg väntar

Som GP tidigare skrivit är det en budget med begränsade satsningar. Den största nyheten är att 262 miljoner kronor avsätts till ökade OB-tillägg för vårdpersonalen för att säkra upp bemanningen under framförallt nätter. Vidare ska 250 miljoner kronor användas för att ställa om vården till att hamna närmre patienterna.  

Skattesatsen på 11,48 kronor föreslås vara oförändrad.

För 2018 budgeteras för ett minusresultat på 246 miljoner kronor. Men då är inte de kommande statsbidrag som ännu inte är beslutade medräknade. En kompletteringsbudget kommer därför att läggas fram i höst. 

– Det kan synas som ett väldigt stort belopp. Men i en budget som är en bra bit över 50 miljarder så får man väl konstatera att sannolikheten att det blir en svart siffra på sista raden ändå är ganska stor mot bakgrund av att vi inte har räknat med alla statsbidrag, har regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) tidigare sagt. 

Minusresultat även 2019 och 2020

Rekordåret 2016 slutade med ett plusresultat på 1,6 miljarder kronor. Det egna kapitalet ligger nu på drygt 7,9 miljarder kronor. De pengarna kommer att användas för att täcka upp för de skralare tider som väntar de kommande tre åren samt för att bygga upp ett modernt informationssystem för vården. 

Även för 2019 och 2020 kommer budgeten troligen vara underfinansierad. I framtidsplanerna står det att ett minusresultat på 56 miljoner kronor respektive 149 miljoner kronor är att vänta. De bakomliggande orsakerna är ökade kostnader för pensioner samt en inbromsning i konjunkturen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.