Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Park- och natur vill stoppa den planerade Vasagrillen

Stadsbyggnadskontoret har skissat på en större grill på Vasaplatsen. Men park- och naturförvaltningen vill stoppa planerna. Anledningen är att Vasaparken, en av stadens tolv stadsparker, skulle bli mindre attraktiv.

Den nuvarande grillen som funnits sedan 1968 är i praktiken ett svartbygge, eftersom den står på ett tillfälligt bygglov som sedan länge gått ut. Nu är tanken att den saken ska ändras: stadsbyggnadskontoret jobbar sedan en tid tillbaka med en ny detaljplan där grillen ska bli ett permanent inslag.

Stadsbyggnadskontorets tanke är också att grillen ska få växa något – från dagens 53,5 kvadratmeter till 75 kvadratmeter, eller till och med 82,5 om den permanenta serveringsdelen räknas in.

Det är för mycket, menar tjänstemännen på park- och natur.

Parken ska vara attraktiv

I ett utlåtande som ska behandlas av politikerna i nämnden under måndagen föreslår de att förslaget till detaljplan delvis avslås – och att ett nytt förslag med en kiosk lika stor som dagens tas fram. I handlingarna skriver man att Vasaparken är en av stadens tolv stadsparker och att de ska vara så attraktiva att de lockar folk från hela staden. Samt att området ”ingår i riksintresset för kulturmiljövård som innefattar sammanhängande grönstråk genom staden samt Universitetets huvudbyggnad som fondbyggnad.”

Anna Sara Perslow (C) är ordförande i park och naturnämnden. Hon vill avvakta diskussionen på måndagens möte innan hon sätter ned foten alltför bestämt, men att hon i stora drag delar förvaltningens tankar.

Hon tycker också att trygghetsaspekten är viktig i sammanhanget.

– Vi får se hur diskussionen går, men det jag tror att vi kommer att trycka på är att vi inte får skymma entrén till Vasaparken och att vi absolut inte får göra så att det finns ställen att gömma sig på, eftersom vi ser en ökad knarkhandel. Så det det blir nog utifrån trygghetsaspekten vi kommer att uttala oss, men jag vet inte vad det landar i, säger hon.

Skulle skymma entrén

Om förslaget till ny detaljplan antas så som det ser ut i dag menar tjänstemännen på park- och natur att det är precis detta som kommer att hända: entrén till parken kommer att skymmas och parken kommer att bli mindre attraktiv: ”Tydliga entréer och goda visuella kopplingar, i kombination med ett minimum av baksidor, är viktigt för attraktiviteten och tryggheten på platsen", skriver man i tjänsteutlåtandet.

Park- och naturnämndens beslut kommer att skickas till byggnadsnämnden för att tas med i bedömningen, då den nya detaljplanen ska beslutas.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.