Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Regnrabatter är en del av åtgärderna för att få bukt med översvämningarna i Brämaregården. Bild: Tyréns
Regnrabatter är en del av åtgärderna för att få bukt med översvämningarna i Brämaregården. Bild: Tyréns

Nytt pilotprojekt i Brämaregården för att klara en blötare framtid

Brämaregården har under lång tid haft stora problem med översvämningar. Nu lanserar staden ett projekt för att komma till rätta med problemen. Om åtgärderna lyckas kan de införas på bred front.

Brämaregårdens avlopps- och ledningssystem räcker inte till. Rören, byggda efter 1940-talets regler, är underdimensionerade. Det gör att många fastigheter drabbas av översvämningar och vattenfyllda källare vid varje större regn. I en framtid där skyfall väntas bli än vanligare vill Göteborgs kommun nu satsa 24 miljoner kronor för att göra Brämaregården till en testbädd för insatser mot regn och översvämningar.

Kommunen har tidigare pekat ut Brämaregården som ett svårlöst område. Men förhoppningen är att insatser som makadammagasin, regnbäddar och växtbäddar med träd ska kunna lösa problematiken, enligt Johan Brunsten, projektingenjör på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

– Det är väldigt många översvämningar i området, ungefär tre per år. Vi misstänker att det finns ett stort mörkertal också. De modeller för området som vi tagit fram visar att det borde vara fler översvämningar per år än de som faktiskt rapporteras.

Gamla system

De insatser som nu genomförs syftar till att fördröja vattnets färd ut ur området och på så sätt minska belastningen på avlopp- och ledningsnätet. Vattnet lagras då tillfälligt i olika magasin eller binds av träd och annan växtlighet.

Göteborg har flera andra områden som pekats ut som sårbara, bland annat Linnéstaden och Linnégatan. Ungefär en fjärdedel av stadens avloppsnät består av kombinerade ledningar där spillvatten och dagvatten samsas. Det är en rest av hur systemen byggdes förr i tiden. I dag är standard att separera spillvatten och dagvatten i den mån det är möjligt.

Det här är första gången som Göteborg genomför den här typen av åtgärder i ett bostadsområde. Arbetet ska vara färdigt senare i år.

– Tanken är att vara klar till hösten. Det är en ganska lång sträcka med hela Myntgatan och delar av Hisingsgatan. På vissa ställen kommer vi också behöva lägga om elledningarna, säger Johan Brunsten.

Projektet kan utökas

Om åtgärderna i Brämaregården blir lyckade kan konceptet användas även i andra delar av staden.

– Örgryte är ett sådant område som också har kombinerade ledningar. Där rapporteras också många översvämningar så det skulle kunna vara en kandidat, som jag ser det. Men sedan får vi också se var vi kan komma åt att göra de här åtgärderna. Inte minst eftersom det byggs mycket i staden, säger Johan Brunsten.

Även park- och naturförvaltningen är inblandade. De kommer att anlägga rabatter och ta bort 14 träd. Dessa ersätts sedan med 19 nya.

Fakta: Arbetet i Brämaregården

Den totala investeringen beräknas till högst 24 miljoner kronor. En del av den kostnaden, 5 125 000 kronor, täcks av bidrag från Boverket. Även Göteborg Energi kommer finansiera en del.

Kretslopp och vatten uppskattar att översvämningarna i området kostar 800 000 kronor per år. Bedömningen är därför att insatserna kommer att betala sig på längre sikt.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.