Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/8

Nu kan dödläget i Jubileumsparken brytas

Sedan det danska entreprenadbolaget Barslund gick i konkurs har arbetet med Jubileumsparken legat nere. Men nu ska kommunen betala konkursboet fem miljoner för att kunna slutföra projektet.
– Nu har vi skaffat oss möjlighet att färdigställa projektet, säger Jakob Andreasson på park- och naturförvaltningen.

I slutet av november gick danska Barslund i konkurs, bland annat knäckta av en räknemiss på 200 miljoner för att bygga om ett avsnitt av E4:an utanför Värnamo. Det danska moderföretagets obestånd påverkade en rad projekt i Sverige.

I Göteborg handlar det om bland annat Litteraturgatan där Barslund hade uppdraget att göra gatuarbeten inför den kommande utvecklingen av området med nya bostäder. Men även Jubileumsparken där Barslund utförde olika markarbeten. Där har arbetet, som nästan är klart, pausats sedan konkursen.

Men nu har park- och naturförvaltningen nått en överenskommelse med konkursboet för att komma vidare med arbetet, enligt Jakob Andreasson, avdelningschef för stadsutveckling på förvaltningen.

– Nu har vi skaffat oss möjlighet att färdigställa projektet. Nu är det några veckors planering och även att fånga upp de leverantörer som finns inom projektet så vi kan driva det vidare med start i slutet av januari.

Barslund får betalt oavsett

I avtalet friskrivs Barslund från allt ansvar för eventuella brister som uppdagas i arbetena. Kommunen ska också betala konkursboet en halv miljon för att Barslund ska lämna från sig entreprenadhandlingar så att kommunen kan fortsätta arbetet där det pausades. Men om inga entreprenadhandlingar levereras ska konkursboet ändå få pengarna.

– Det ligger ju i deras intresse att lämna ut de handlingarna. Annars kan inte vi komma in i nästa fas och då blir fortsättningen av avtalet svårt att genomföra också.

Men varför gå med på att betala en halv miljon för att få ett arbete utfört och sedan lägga in brasklappen att de får behålla pengarna även om arbetet inte utförs?

– Man måste läsa avtalet som en helhet och det är två parter som förhandlar. Det kan finnas vissa åtaganden som konkursboet har och en del personal som bara är tillgänglig fram till årsskiftet i och med den statliga lönegarantin. Det har skett en förhandling där vi gemensamt bedömt att detta är en rimlig väg framåt.

I nästa skede är tanken att staden ska driva vidare bygget med de underentreprenörer som Barslund redan hade anlitat. Då ska park- och naturförvaltningen betala ytterligare 4,5 miljoner till konkursboet.

Jakob Andreasson menar att avtalet är fördelaktigt för kommunen eftersom Barslund, om företaget fortfarande varit igång, hade haft fordringar på staden värda runt 11 miljoner kronor för det arbete som redan utförts.

– Vi bedömer att det är en bra lösning för oss så att vi kan fortsätta projektet. Det är bra både ur tidsmässig och ekonomisk synvinkel även om vi fortfarande ser att vi kan ha fördyringar när projektet är slut.

Visionsbild över Litteraturgatan. Bild: Okidoki arkitekter
Visionsbild över Litteraturgatan. Bild: Okidoki arkitekter

Försenas och fördyras

När det gäller Litteraturgatan omfattade projektet bland annat ledningsarbeten, nya busskörfält och nya gång- och cykelbanor. Barslunds arbete inleddes i november 2020. Drygt ett år senare kom beskedet om konkursen.

Enligt Rune Andersson, projektledare på trafikkontoret, handlar arbetet där om en försening på runt fyra månader. Det blir dessutom dyrare men oklart hur mycket.

– Vi har hävt avtalet med Barslund så nästa steg för oss är att handla upp en ny entreprenör. Men förseningen kommer inte påverka arbetet för de exploatörer som bygger bostäder, säger han.

När kommunen handlar upp leverantörer är ett av kriterierna att de ska vara ekonomiskt sunda. I fallet med Barslund fanns det orosmoln hos trafikkontoret, i form av uppgifter om fakturor som inte betalats. Det fick trafikkontoret att ta till en extra säkerhetsåtgärd, att be om att Barslund Sverige fick en försäkran om borgen från det danska moderbolaget.

– Det gjordes en grundligare undersökning än vanligt men såhär kan det gå ändå. Vi var lite oroliga men sedan fick vi en moderbolagsborgen. Men det var ju moderbolaget som gick i konkurs först, säger Rune Andersson.

LÄS MER: Här får Café Fluss ett nytt hem – på Bananpiren

LÄS MER: Hamnbadet i Jubileumsparken försenas

LÄS MER: En stor dödskalle sätts på plats i Jubileumsparken

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.