Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Dag Hammarskjöldsleden från ovan. Från tisdagen gäller sänkt hastighet på leden. Bild: Olof Ohlsson
Dag Hammarskjöldsleden från ovan. Från tisdagen gäller sänkt hastighet på leden. Bild: Olof Ohlsson

Nu gäller sänkt fart på Dag Hammarskjöldsleden

Hastigheten på Dag Hammarskjöldsleden har sänkts till 80, som en anpassning till kringliggande leder. Men på sikt väntar betydligt större förändringar, då det ska bli en boulevard av trafikleden.

Den nya hastigheten gäller från tisdagen och Miljöpartiet i Göteborg lanserar förändringen som en ”ljudklapp” till de boende längs leden. Det var den 12 mars i år som Karin Pleijel, MP-ledamot i trafiknämnden, lyfte frågan vid ett presidiemöte.

– Jag hade precis blivit uppmärksammad på att det fortfarande var 90 på en väg som vi har rådighet över, och jag tyckte att det kändes väldigt märkligt att ha kvar en så omotiverat hög hastighet. Det påverkar buller, utsläpp, olycksrisk och så vidare, säger hon.

Har avvaktat

På de kringliggande lederna, Söderleden och Västerleden som är statliga vägar, är det sedan några år tillbaka 80 som gäller. Men trafikkontoret hade avvaktat med att ändra hastigheten på Dag Hammarskjöldsleden i väntan på att den statliga utredning om bashastigheter som pågår ska bli klar.

Detta eftersom den kommun som skyltar om vägarna på egen hand tvingas stå för kostnaden – om en ny bashastighet införs faller kostnaden på staten.

Men efter att ha vänt frågan på nytt kom man fram till att det trots allt var bra att sänka till 80 kilometer i timmen. Det är en nivå som även trafiknämndens ordförande Toni Orsulic (M) ställer sig bakom.

– Jag tycker att det är rimligt att man har enhetliga hastigheter, därför tyckte jag att det var rimligt att sänka till 80, så att det blir samma som på lederna runtomkring, säger han.

Handlar om sekunder

Toni Orsulic säger att han egentligen inte är någon stor anhängare av att ha för låga hastigheter på leder som är byggda för något annat, så han ser vissa nackdelar med förändringen.

– Trafikflödet minskar till viss del, men samtidigt blir det mindre utsläpp och en annan ljudnivå. Så det finns både fördelar och nackdelar.

Sänkningen gäller från Radiomotet till Marklandsgatan, en sträcka på 2,6 kilometer. För den enskilde bilisten som sänker hastigheten från 90 till 80 innebär det en tidsförlust på 13 sekunder.

– Det är inte någon väldigt lång sträcka, så jag hoppas att bilisterna förstår att det har positiva effekter för utsläppen, deras egen säkerhet och omgivningen. Det är många som bor runtomkring och påverkas av bullret. Inte minst barn, som ju är extra känsliga för bullriga miljöer, säger Karin Pleijel.

Viktig för busstrafiken

Dag Hammarskjöldsleden är i dag den stora leden för trafik mellan de södra delarna som Askim och Hovås och centrala staden. Biltrafiken har visserligen minskat på leden under de senaste åren, men inte minst för Expressbussarna är leden fortfarande viktig.

Planerna för området kring leden är stora: de kommande åren ska det byggas nya bostäder, skolor, förskolor – och vad gäller själva leden så talar politiker och stadsplanerare om den som en framtida boulevard.

– Det är ett väldigt intressant stråk, där vi vill omvandla en bullrig trafikled till en boulevard med ett myllrande liv omkring. Det är en spännande utveckling som påbörjats, säger Karin Pleijel.

Med fler bostäder längs med stråket är det ännu viktigare att få ned bullernivåerna. Samtidigt ställer fler boende ännu större kvar på att trafiken fungerar.

Toni Orsulic pekar på att det är viktigt att saker och ting görs i rätt ordning.

– Expressbussarna behöver en led, så om vi ska ta bort leden måste man ersätta den med någonting mycket starkare. Spårbunden trafik är ett alternativ, och då pratar vi inte om spårvagn utan snäppet högre, säger han.

Karin Pleijel säger också att en järnväg är drömmen, men att den knappast blir verklighet förrän på lång sikt.

– På medellång sikt är det metrobuss vi tittar på.

LÄS MER: Skytteflytt möjliggör för tusentals nya bostäder

LÄS MER: Här är tio byggen som kommer att förändra Göteborg

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.