Efter en långdragen tvist tvingas nu Göteborgs kommun betala 100 000 kronor i vite.  Bild: Jonas Lindstedt
Efter en långdragen tvist tvingas nu Göteborgs kommun betala 100 000 kronor i vite. Bild: Jonas Lindstedt

Missuppfattning kostar kommunen 100 000 kronor

För att få bukt med bullerproblemen på en skola i Göteborg uppmanades kommunen att lämna in en handlingsplan till Arbetsmiljöverket. Men då någon sådan aldrig kom tvingas nu kommunen betala 100 000 kronor i vite.
”Tyvärr har kommunen missuppfattat begreppet handlingsplan”, skriver förvaltningsrätten i sin dom.