1/11

Liseberg tar upp kampen mot Disneyland

Nu ska Liseberg ta upp kampen med Disneyland. På onsdagen gav kommunstyrelsen klartecken till Jubileumsprojektet, en jättesatsning värd 2 miljarder kronor.

– Vi är väldigt nöjda med att Liseberg vill nysatsa på det här sättet. Vi tror att det är positivt för besöksnäringen i hela Göteborg, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).

Konkurrera internationellt

Det är för att hänga med i en allt hårdare internationell konkurrens och attrahera besökare året vill Liseberg bygga ett nytt hotell och en vattenpark. Sedan några år tillbaka äger nöjesparken ungefär tre hektar mark i anslutning till den södra entrén, och det är här den stora utbyggnaden ska ske.
– Vi konkurrerar inte längre bara med Gröna Lund och Tivoli – utan med Disneyland. De som har råd åker längre bort, så det behöver utvecklas, konstaterar Ann-Sofie Hermansson.

Lansering kan ske 2021

Förhoppningen från Lisebergs sida är att bygget ska kunna starta 2019 för att stå klart två år senare och under byggtiden ge 3 500 arbetstillfällen.
När det väl är klart ska det, enligt Liseberg, ge 300 nya helårsjobb och locka 600 000 extra besökande till Göteborg. Samt 185 000 gästnätter, varav 130 000 på andra hotell i staden.

De "turistekonomiska effekterna" beräknas till 500 miljoner kronor.
– Det är visserligen bara kalkyler, men de verkar väldigt övertygande, säger Ann-Sofie Hermansson.
Planerna ska godkännas av kommunfullmäktige innan de kan bli verklighet, men den politiska enigheten är stor. Bara Kristdemokraterna är tveksamma. Framförallt vänder partiet sig emot att kommunen är en aktör på hotellmarknaden.
– Vi tycker att det är rimligt att bygga, men hotellet behöver inte ägas kommunalt. Man bör hitta andra aktörer för att inte konkurrera med den privata marknaden, säger kommunalrådet David Lega (KD).

Splittring i Alliansen

De andra allianspartierna gör en annan bedömning.
– De privata hotellen är ju positiva till Lisebergs satsning, inklusive hotellet. Anläggningen skulle ge en bättre affär också för dem. Då faller det argumentet, säger Jonas Ransgård, kommunalråd (M).
Det tänkta temat för Jubileumsprojektet är Ostindiska Kompaniet och enligt Liseberg ska hotellet ses som en integrerad del av nöjesparken, dit alla är välkomna – "ambitionen är att skapa ett upplevelseboende som inte har sin like i Sverige", skriver nöjesparken i sitt underlag.
 

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.