Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Kvinnojourer väntar sig en anstormning när pandemin är över

Söktrycket till Göteborgs kvinnojourer har tvärt emot vad många trodde minskat markant under pandemin, visar en rundringning GP gjort. Nu finns en oro för att det finns ett uppdämt behov och att våldet ska eskalera när kvinnor försöker bryta upp.
– Vi vet att våldet inte minskar under sådana här händelser. Men vi förklarar det med att kvinnor inte har möjlighet att söka hjälp, säger Christel Bergqvist, verksamhetschef på kvinnojouren Frideborg.

Efter att fem kvinnor mördats av en närstående man på bara tre veckor har samhällets fokus riktats mot frågan om mäns våld mot kvinnor.

Kvinnojourer över hela landet vittnar om fler stödsamtal men ett minskat tryck på skyddade boenden.

GP har gjort en rundringning till fyra av Göteborgsområdets största kvinnojourer som ger en liknande bild. Alla vittnar om tomma platser under den andra vågen av pandemin.

LÄS MER: Hon vill lyfta kvinnor som överlevt våldet

Den ideella Kvinno- och tjejjouren Ada har plats för fyra våldsutsatta kvinnor och deras barn. Men sedan årsskiftet har bara en plats använts.

Kvinnojouren Frideborg i Mölndal har också bara en kvinna boende hos sig och har inte fått några förfrågningar på flera månader.

Kvinnohuset Kassandra har upplevt nergången under en längre tid och därför nu valt att helt avveckla sin boendedel och satsa på en större verksamhet för stödsamtal.

På kvinnojouren Piilopirtti har man vanligtvis sju platser och i princip alltid fullbelagt men nu är bara fem av platserna upptagna och få nya förfrågningar kommer in.

LÄS MER: Utvärdering påvisar stora brister i arbetet mot kvinnovåldet

”En dramatisk skillnad”

– Det är en dramatisk skillnad mot hur det brukar se ut, berättar Anna-Sara Rosengren som är verksamhetsledare på Kvinno- och tjejjouren Ada.

Fram till december var det ungefär som vanligt men sedan hände något, säger hon.

– I vanliga fall brukar det variera lite, men från december till nu har vi fått väldigt få förfrågningar och det är samma sak hos andra jourer och kommunen när man pratar runt. Så det är oroligt.

Christel Bergqvist, verksamhetschef på kvinnojouren Frideborg i Mölndal har samma upplevelse.

– Det har minskat otroligt mycket under 2020. Vi hade ungefär 33 procent lägre söktryck än tidigare år och nu har vi inte fått förfrågningar på skyddat boende på flera månader, vilket är katastrof, säger hon.

LÄS MER: Rekordmånga samtal till Kvinnofridslinjen

Båda tror att det minskade söktrycket beror på isoleringen under pandemin och inte på att våldet minskat.

– Vi vet att våldet inte minskar under sådana här händelser. Men vi förklarar det med att kvinnor inte har möjlighet att söka hjälp. Att man kanske är permitterad båda två och inte har möjlighet att komma ifrån på samma sätt, säger Christel Bergqvist.

– Att träffa sina vänner och sin ursprungsfamilj är sådant som brukar hjälpa när man ska komma loss från en våldsam relation. Men det skyddsnätet finns inte för många nu. Det skapar också en inlåsningseffekt för de här kvinnorna, säger Anna-Sara Rosengren.

Tror att trycket kommer öka

Alla kvinnojourer GP varit i kontakt med tror att söktrycket kommer att öka när restriktionerna släpper. Det finns även en oro för att våldet ska eskalera när kvinnor försöker lämna relationen.

– Pandemin har en psykisk påverkan på alla. Arbetslöshet, oro för vad som ska hända, barnen har det svårare med skolan vilket gör att familjer utsätts för stress som kan skapa mer konflikter. Om en person redan är våldsam så tror jag inte att pandemin gjort det lindrigare för barnen och kvinnan utan tvärt om, säger Anna-Sara Rosengren.

Även Göteborgs stads Kriscentrum för kvinnor har upplevt ett minskat söktryck.

– När det gäller stödsamtal så har det ungefär sett ut som det brukar, men vi har sett en minskad förfrågan till skyddat boende, säger Lena Lundberg Magnusson, enhetschef.

De senaste månaderna har flera av kommunens tolv platser stått tomma.

– Vi har svackor ibland, men jag tycker att den varit längre än vanligt. Vi har nästan alltid full beläggning, säger Lena Lundberg Magnusson.

Kommunen för noga statistik över söktrycket för att kunna bemanna upp när det behövs, vilket man väntar sig kan ske snart.

– Vi ska snart ha en kampanj för att berätta om att det finns stöd och hjälp att få. Det är ett viktigt budskap att vi jobbar på och möter människor precis som vanligt. Att det finns hjälp att få om man är utsatt, säger Lena Lundberg Magnusson.

LÄS MER: Efter morden: Partisamtal om våld mot kvinnor

LÄS MER: Krav på skarpa åtgärder i partisamtal

Kvinnojourer i Göteborgsområdet: Här kan du få hjälp

Kriscentrum för kvinnor: 031-367 93 80, öppen dygnet runt året om. Göteborgs stads verksamhet för våldsutsatta vuxna och deras barn. Erbjuder ett säkert och tryggt skyddat boende, råd- och stödsamtal, krisbearbetning samt gruppverksamhet.

Kvinno- och tjejjouren Ada: 031-13 11 66. En feministisk ideell förening som driver en kvinnojour. Erbjuder samtal, rådgivning och skyddat boende för kvinnor och barn som behöver fly sina hem.

Kvinnojouren Frideborg Mölndal-Härryda: 031-27 10 89. En feministisk, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som jobbar för ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor och barn. Har ett skyddat boende och en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor och barn.

Kvinnojouren Piilopirtti: 031-330 25 56. En ideell förening som driver ett skyddat boende för kvinnor, tjejer och barn som behöver fly sina hem på grund av våld och hot.

Kvinnohuset Kassandra: 031-14 00 22. En feministisk förening som erbjuder stöd och skydd till alla våldsutsatta personer som definierar sig som kvinnor oavsett könsuttryck och/eller sexuell läggning.

Qjouren Väst: 0708-86 96 61. Erbjuder skyddat boende och stöd för våldsutsatta kvinnor. Drivs av övertygelsen att en våldsutsatt person behöver få skydd och stöd oavsett livssituation. Därför ställs inte krav på drogfrihet.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.