Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

I hörnet Dag Hammarskjöldsleden och Västerleden är bussdepån tänkt att placeras. Bild: Stadsbyggnadskontoret
I hörnet Dag Hammarskjöldsleden och Västerleden är bussdepån tänkt att placeras. Bild: Stadsbyggnadskontoret

Kontroversiell bussdepå ska granskas

Hundratals boende i närområdet är kritiska till planerna på en bussdepå i Järnbrott. Trafikverket är tveksam om planen kan genomföras. Trots det är den kontroversiella bussdepån nu ett steg närmare att bli verklighet.

Under tisdagens sammanträde i byggnadsnämnden fattade politikerna beslut om att planerna på en bussdepå väster om Järnbrottsmotet ska gå ut på granskning. Samtidigt menade flera av nämndens politiker att de problem som uppmärksammats måste få en lösning. Annars kommer planen inte kunna antas i ett senare skede.

– Vi ser inga avtal framme för hur man ska kunna lösa detta. Det är jätteallvarliga protester. Men förvaltningen har menat att det bästa är att gå till granskningen och sedan förhandla med Trafikverket om hur man undviker problemen, säger Martin Wannholt (D), ledamot i byggnadsnämnden.

Granne med grundskola

Granskningsskedet är den sista anhalten i planprocessen innan planerna blir antagna. Under samrådet för bussdepån var kritiken massiv från de boende i närområdet. 110 yttranden och 468 namnunderskrifter lämnades in i protest mot planerna. Bussdepån kommer att få en grundskola som närmaste granne. Påverkan på barnen, till exempel en mer otrygg trafiksituation och ökat trafikbuller, är den huvudsakliga invändningen.

– Får vi inte fram en bra lösning kommer planen stoppas längre fram och det blir ett omtag, säger Martin Wannholt.

Men, enligt samrådshandlingarna, finns det flera omständigheter som begränsar påverkan på skolan. Bland annat att endast elbussar ska använda depån och att de flesta bussar kör från depån innan 07 på morgonen och tillbaka efter 19 på kvällen.

Trafikverket vänder sig framför allt mot påfarten till Järnbrottsmotet:

”Om påfarten i föreslaget läge är en förutsättning för detaljplanens genomförande anser Trafikverket inte att detaljplanen kan antas.”

Nu ska kommunen och Trafikverket tillsammans försöka hitta en fungerande lösning. Även Länsstyrelsen är kritisk. Myndigheten menar att ”riksintressen kan skadas påtagligt” och att ”bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet utifrån risken för olyckor”.

Cykelstråk korsar

Bussar kommer köra till depån från Radiovägen. Det innebär att pendelcykelstråket söderut kommer att korsa tillfarten. Miljöpartiets Adam Wojciechowski menar att det är viktigt att planerna på en bussdepå hanteras skyndsamt, eftersom de är en förutsättning för Västtrafiks satsning på ett hållbart resande.

– Hela den satsning som Västtrafik gör är beroende av att vi får ut den här typen av depåer i staden. Sedan finns det konflikter, som till exempel cykelstråket, som man måste titta mer noggrant på, säger han.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.