Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ilska när graffiti målades över

Svartmålningen av Pannhuset inför lördagens hamnfest väcker starka känslor. En styrelsemedlem har avgått i protest och många som arbetar ideellt på Röda Sten är besvikna.
Som GP berättade i torsdags har graffitimålningarna på Pannhuset i veckan målats över med svart färg. Allt för att bilderna från målgången för Volvo Ocean Race inte ska störas av något som somliga kallar klotter.

Beslutet att avlägsna graffitin har tagits av den ideella kulturföreningen - men inte utan protester. För ett par veckor sedan lämnade den förre konsthallschefen i Trollhättan, Göran Vögel-Rödin, sin plats i styrelsen.
- Jag kände att jag inte längre hade någon möjlighet att påverka. För mig finns inget skäl att vara kvar i en förening som inte vill ha en öppen diskussion, säger han.

I ett avskedsbrev motiverar Göran Vögel-Rödin sitt beslut:
"Om man väljer att gå konstens väg får det politiska konsekvenser. Om man väljer att gå den politiska vägen får det konsekvenser för konsten, sanningen, friheten och skönheten. Röda Stens styrelse har valt den politiska vägen. Jag väljer att inte gå med."

Enligt Göran Vögel-Rödin har Röda Sten ett särskilt ansvar för att skapa en konstruktiv debatt om konsten och det offentliga rummet.
I visionen för verksamheten i Pannhuset sägs att här ska råda öppenhet för en mångfald av konstformer, estetiska experiment, kulturella och politiska uttryck.
- Diskussionen om makten över det offentliga rummet känns väldigt angelägen i tider då toleransen ökar för utomhusreklamen. Jag tycker det är märkligt att företag nu tillåts hänga upp jättelika tygvepor på olika husfasader utan att ha byggnadslov, säger Göran Vögel-Rödin.

Meira Ahmemeulic tillhör programgruppen på Röda Sten och är en av de många som beklagar att graffitimålningarna målats över. Framförallt vänder hon sig mot hur beslutet har fattats.

- Vi vill diskutera Röda Stens framtid, men frågan tycks redan vara avgjord. Att måla över graffitin har stor symbolisk betydelse för oss som vill att Röda Sten ska vara en alternativ kulturell plats där allt är tillåtet, säger Meira Ahmemeulic

Hon arbetar själv med graffitikonst och är också besviken över att de bilder av graffitimålningarna som tidigare legat på Röda Stens hemsida har plockats bort.
Men Per Hållén, föreningens ordförande som tidigare var framstående kulturpolitiker (v), försvarar beslutet. Han tycker det är nödvändigt att vara pragmatisk om Röda Sten ska överleva.

- Jag har bedömt läget som att vår existens är hotad. Vi kan inte köra en tjuraktig stil och vägra måla över graffitin om vi vill ha offentliga anslag även i framtiden, säger Per Hållén.

Han tycker det är tråkigt att Göran Vögel-Rödin har lämnat styrelsen, men hävdar att beslutet var nödvändigt. För att klara ekonomin hoppas Per Hållén på större bidrag från olika sponsorer.
- Inför Volvo Ocean Race fick vi en förfrågan från Göteborg & Co om att sätta upp en stor svensk flagga på fasaden mot älven. Eftersom det skulle ha gett Röda Sten en inkomst på 20 000 kronor tycker jag inte att det hade varit fel, säger Per Hållén.

Orsaken till att det till sist inte sattes upp någon flagga på Pannhuset var att storleken på flaggan inte passade.
Vem som kommer att betala för svartmålning och klottersanering av Pannhuset är inte avgjort ännu. Röda Sten hoppas att kommunens fastighetskontor, som äger byggnaden, ska stå för kostnaden.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.