Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

GU-chef anmäls för olagliga anställningar

Prefekten Christina Thomsen Thörnqvist ska ställas till svars för att ha anställt fyra medarbetare i strid mot lagen. Det anser internrevisorn i sin granskning av ett 90-tal fall. Övriga befattningshavare går fria.

– Det är en smula magstarkt att acceptera tanken på att 95 felaktiga anställningsbeslut fattats av chefer som i alla fall utom ett, inte har agerat oaktsamt. Myndighetschefer har självklart en skyldighet att känna till vilka lagar och regler som gäller. Det brukar för vanliga människor inte gå att försvara sig med att man inte känt till att det man står åtalad för var olagligt, säger Magnus Zetterholm, vid Academic Rights Watch, ARW, en stiftelse som bevakar akademikers rättigheter.

Som GP berättade i november anmäldes Göteborgs universitet för att i åratal ha tillsatt tjänster på olagligt sätt. I fredags kom den första rapporten som handlade om åtta fall där internrevisorn slog fast att de skett i strid på mot gällande lag.

Medarbetare har anställts med hänvisning till Lagen om anställningsskydd trots att villkoren för inlasning inte är uppfyllt, personer har anställt utan varken hänvisning till LAS eller annan laglig grund och tjänster har inte lysts ut.

Ingen befattningshavare i de åtta fallen kan misstänkas för att uppsåtligen ha brutit mot lagen. Skälet är att det sedan 15 år finns en rådande kultur vid Göteborgs universitet som tillåter anställningar på detta sätt.

I samtliga fall har även de 90-talet nu granskade anställningarna skett i strid mot lagen. Alla utom en befattningshavare frias alltså från misstankar med hänvisning till rådande kultur på samma sätt som i de åtta först prövade fallen.

Internrevisorn stöder sig bland annat på att ansvariga frågat dåvarande personalchefen vad som gäller för reglerna för utlysning av tjänst och har fått det skriftliga men felaktiga svaret:

”generellt behövs inte utlysning för tjänster med kortare anställningstid om sex månader” lyder ett svar till en dekan.

I den gamla högskoleförordningen fanns en regel som sa att anställningar kortare än sex månader inte behöver lysas ut i vissa fall. En regel som togs bort 2011 men som inte fått genomslag i GU:s lokala anställningsordning.

Att Christina Thomsen Thörnqvist, prefekt vid Humanistiska fakulteten ska ställas till svars beror, enligt internrevisorn, på att hon har haft en skriftlig kommunikation med en utomstående jurist som tydligt angett att alla tjänster ska lysas ut, även tjänster som varar kortare än sex månader.

”Prefekten har varit informerad, utifrån en promemoria som inhämtats på hennes initiativ, men har ändå valt att inte följa anställningsförordningen. Agerandet har skett med vetskap och kan betecknas som avsiktligt”, slår internrevisorn Jan Sandvall fast.

– Den här prefekten har på eget initiativ hämtat in information om vad som gäller och anställer de här fyra personerna efter att hon har fått informationen. Enligt min bedömning talar det för att hon rimligen ha varit medveten om att de ska utlysas, säger han.

Mot den bakgrunden anser han att hon bör utredas av Personalansvarsnämnden eller Statens ansvarsnämnd. Anmälarna Christer Svennerlind och Jan Almäng, tidigare verksamma vid Göteborgs universitet som forskare, är liksom ARW kritiska till internrevisorns rapport.

– Jag tycker det är en undermålig rapport där vi inte får någon förklaring till varför det har blivit som det har blivit och jag tycker att de hänger ut Thomson Thörnqvist för att skydda högre chefer, säger Jan Almäng.

Christina Thomson Thörnqvist har hamnat i blåsväder, bland annat för att hon efter att hon försökt efterforska en källa i samband med en artikel GP skrev om att hon utövat påtryckningar för att få bort kritiska röster på Facebook.

För detta utreds hon nu av JK och riskerar att fällas för brott mot grundlagen.

Thomson Thörnqvist hänvisar till dekan och rektor Pam Fredman som GP förgäves sökt för en kommentar.

Läs även: GU anställde personal olagligt

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.