Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Elev var högljudd – fick munnen tejpad

När eleven pratade för mycket satte en fritidspedagog silvertejp på barnets mun. Nu begär Barn och elevombudsmannen att kommunen ska betala skadestånd.

Det var i våras som en lågstadieelev på en skola i centrala Göteborg satt och pysslade med sina klasskamrater. Då eleven ska ha pratat högljutt ska en av skolans fritidspedagoger ha klippt av en bit silvertejp och satt över elevens mun.
Händelsen är anmäld till Barn- och elevombudet (Beo), en självständig funktion vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling av barn och elever. Enligt anmälan har eleven fått utslag runt munnen efter händelsen och mått dåligt på grund av det inträffade. 

– Vi gör bedömningen att det rör sig om kränkande behandling i det här ärendet, säger Ellen Jenmert, jurist och beslutsfattare på Beo.

Det råder olika uppfattningar om hur länge silvertejpen satt på barnets mun, men enligt Beo:s utredning rör det sig om mellan tre och femton minuter. Enligt deras bedömning har det inte kunnat bevisas att eleven fick utslag eller annan fysisk skada till följd av händelsen.

Skedestånd

Beo begär nu att kommunen ska betala 25 000 kronor i skadestånd till eleven.

– I skollagen finns ett förbud mot att personal utsätter elever för kränkande behandling och det anser vi att den här personen har gjort. Vår bedömning är därför att huvudmannen ska betala skadestånd till eleven, säger Ellen Jenmert. 

Beo kräver att Göteborgs kommun senast 27 december ska vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. Föreläggandet är kopplat till brister i utredning och anmälningsskyldighet. 

– Skolpersonal ska skyndsamt anmäla uppgifter om att en elev har känt sig utsatt för kränkande behandling. Rektorn har inte anmält uppgifterna till huvudmannen i detta ärende, säger Ellen Jenmert.

Fått byta klass

Efter händelsen har skolans rektor haft samtal med vårdnadshavare och inblandade vuxna. Eleven har fått byta klass och den anställda har fått ett annat uppdrag och kommer inte att undervisa eleven. 

Göteborgs-Posten har försökt nå skolans rektor på telefon, men rektorn har valt att kommentera händelsen via mejl.

– Vi ser mycket allvarligt på händelsen och håller med om den bedömning som barn- och elevombudet har gjort, skriver rektorn.

Vad har ni vidtagit för åtgärder?

– En utredning i samråd med vår hr-avdelning är gjord. Åtgärdsplan för den anställde är framtaget i samråd med facklig företrädare. Även en åtgärdsplan för att möta elevens behov är framtagen och i bruk.

Arbetar personalen kvar på skolan?

– Nej, inte under tiden som utredningen pågår.

Hur mår eleven i dag?

– De åtgärder skolan vidtagit gällande elevens skolgång kommer att utvärderas fortlöpande. I dagsläget bedöms åtgärderna vara framgångsrika.

Vad kan ni göra för att undvika liknande incidenter i framtiden?

– Vi kommer att fortsätta vårt förebyggande arbete och arbetet kring att uppmärksamma och utreda kränkande behandling.

Anmälan till Beo innehåller även flera andra punkter. Enligt anmälan ska eleven under en längre period ha utsatts för olika former av kränkande behandling. Dessa händelser har dock inte kunnat styrkas av Beo, då närmare uppgifter om vad som hänt saknas. Beo ifrågasätter dock inte elevens känsla av utsatthet vid de anmälda tillfällena.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.