Den vanligaste ohyran i hemmen

Råttor, vägglöss, mal. Skadedjuren i våra hem ökar och ökar. Speciellt under våren och sommaren finns extra stor risk för att stöta på ohyran.
– Alla kan drabbas, säger Håkan Rystrand, som är leveransansvarig för Anticimex i Göteborg