Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Karin Pleijel (MP, Stina Svensson (FI) och Daniel Bernmar (V) föreslår en skattehöjning för att kunna göra satsningar på välfärden. Bild: Petter Trens
Karin Pleijel (MP, Stina Svensson (FI) och Daniel Bernmar (V) föreslår en skattehöjning för att kunna göra satsningar på välfärden. Bild: Petter Trens

De rödgrönrosa vill finansiera satsningar med höjd skatt

Subventionerade månadskort, gratis simundervisning och fler anställda i äldreomsorgen. De rödgrönrosa lanserar satsningar för 1,3 miljarder kronor mer än alliansen i sitt budgetförslag. Det möjliggörs av en skattehöjning och uttag ur resultatutjämningsreserven.

Stadsdelsnämnderna får drygt 300 miljoner kronor i högre anslag och facknämnderna nästan en miljard kronor mer, om man jämför de rödgrönrosas budgetförslag med den styrande alliansens.

För att klara det vill de rödgrönrosa höja skatten med 40 öre per intjänad hundralapp. Enligt partiernas beräkningar motsvarar det 98 kronor i månaden i högre skatt för en göteborgare med genomsnittlig inkomst.

Partierna vill också använda pengar ur den resultatutjämningsreserv, där kommunen satt av pengar i goda tider för att använda när konjunkturen viker.

Inne i dåliga tider

– Skattehöjningen ger 576 miljoner kronor och det motsvarar våra satsningar. För att säkra den välfärd vi redan har tar vi 650 miljoner kronor från resultatutjämningsreserven, säger Daniel Bernmar, kommunalråd (V).

I resultatutjämningsreserven finns totalt 2,7 miljarder kronor.

LÄS MER: Alliansens budget bygger på besparingar över hela linjen

– Det är pengar som vi – de partier som står här och Socialdemokraterna – sparat ihop i goda tider för att kunna använda i dålig tider. Nu har vi dåliga tider, då är det meningen att man ska använda pengarna för att skydda verksamheten, säger Daniel Bernmar.

Ni ser det alltså som att de dåliga tiderna redan är här?

– 2020 är ett avmattningsår och regelverket fungerar så att även i ett avmattningsår får man använda resultatutjämningsreserven.

"Alliansens budget drabbar kvinnor"

De nedskärningar som de borgerliga partierna aviserar i sin budget ser de rödgrönrosa som provocerande.

– Det kommer att drabba kvinnor allra hårdast eftersom det är inom välfärden man gör de här neddragningarna. Vi har redan sett höga sjukskrivningstal. Det speglar en syn på att det kvinnor gör inte är värt lika mycket, säger Stina Svensson, gruppledare (FI).

LÄS MER: Alliansen föreslår en höjning av hemtjänsttaxan

Den rödgrönrosa budgeten uppvisar stora likheter med de budgetar som styrde stadens verksamhet under förra mandatperioden – alltså den ekonomiska politik som enligt allianspartierna lett fram till en skenande kostnadsutveckling som måste brytas.

• Budgetförslaget innehåller välfärdssatsningar på ökad bemanning i äldrevådren (65 miljoner kronor), utökat förebyggande arbete, till exempel fritidsgårdar (50), återinförd för simundervisning för barn (15,5).

Räknar inte med stöd

• På personalsidan vill de rödgrönrosa se förkortad nattarbetstid (16,5), slopad karensdag för förskolepersonal (15), försök med sextimmarsdag (15).

– Vi vet ju att vi inte har lyckats åstadkomma ett hållbart arbetsliv i Göteborgs stad. Därför måste vi fortsätta arbetet med att stärka personalens förutsättningar, säger Daniel Bernmar.

• Inom förskola föreslår man 50 miljoner kronor för ökad kvalitet samt att den avgiftsfria månaden återinförs (20).

• Inom området trafik föreslås bland annat att subventionen på Västtrafiks periodkort återinförs (80,5), sommarlovskort (25) och ökat anslag för underhåll av cykelbanor (120).

Något större hopp om att få igenom budgetförslaget har de rödgrönrosa partierna inte.

– Vi har under lång tid haft dörren på glänt för Socialdemokraterna och hoppats att de skulle vilja samarbeta, men de har ju vägrat. Och utan Socialdemokraterna ser vi rätt lite hopp, tyvärr. De vill inte rädda Göteborgs välfärd från det här fördärvet, säger Daniel Bernmar (V).

Fakta: Förutsättningarna inför budgetomröstningen

Det finns fem budgetgrupper i Göteborgs kommun.

• Alliansen

(Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) som styr staden sedan förra höstens val. De har tillsammans 24 av fullmäktiges 81 mandat.

• De rödgrönrosa (Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ) är största oppositionsblock med 19 mandat.

• Socialdemokraterna, som står utanför samarbetet på vänstersidan och lägger fram en egen budget, har 17 mandat.

• Demokraterna står också utanför alla samarbeten och lägger fram en egen budget. Partiet har 14 mandat.

• Sverigedemokraterna, som också lägger fram en egen budget, har 7 mandat.

Förutsatt att alla partier/partigrupper röstar på sina egna budgetförslag och lägger ned sina röster när det fallit kommer alliansens budget vinna budgetomröstningen den 4 november.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.