Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Antalet singelolyckor med cykel har ökat kraftigt i Göteborg under de senaste tio åren. Bild: Måns Langhjelm

Antalet singelolyckor med cykel ökar kraftigt

Målet är att antalet skadade i trafiken i Göteborg ska minska gradvis ned till 75 personer under 2020. Men utvecklingen går åt fel håll. Den vanligaste olycksformen, singelolyckor med cykel, har mer än fördubblats sedan 2011.

Under den senaste tolvmånadersperioden skadades 429 personer måttligt eller allvarligt i Göteborgstrafiken. I siffrorna ingår de personer som skadats såpass mycket att de sökt sjukhusvård efter olyckan.

Det här är inte bara en ökning från året före – det är också långt ifrån målet för året, som är 105 skadade.

– Det är naturligtvis inte på långa vägar okej. Det är väldigt allvarligt, säger Shahbaz Khan (S), som var ordförande i trafiknämnden fram till årsskiftet.

Ambitiöst mål

För tio år sedan antog staden ett trafiksäkerhetsprogram för åren 2010-2020. I programmet talas det om att staden ska vara en föregångare i det här arbetet år 2020 – och målen sattes ambitiöst. Antalet skadade skulle enligt planerna sjunka från 300 till 75.

– Göteborgs stads paradgren är att sänka hastigheterna, med olika slags fysiska åtgärder som gupp och förhöjda gång- och cykelpassager. Det arbetet är fortfarande framgångsrikt. Det som ökar är cyklisters singelolyckor, säger Suzanne Andersson, utvecklingsstrateg Trafikkontoret.

Och faktum är att just cykelsingelolyckorna ökat kontinuerligt, år för år, ända sedan målet sattes: från 98 stycken 2011 till 231 under 2018.

Exakt vad den stora ökningen beror på vet man inte.

– Det kan hänga ihop med att det är fler som cyklar, men vi har inte gått in och jämfört det exakt, säger Suzanne Andersson.

Även fallolyckor ökar kraftigt

En annan typ av olyckor, som visserligen inte omfattas av trafiksäkerhetsmålen, men som man ändå sett att den ökat kraftigt, är fallolyckor bland fotgängare. Suzanne Andersson konstaterar att de två olyckstyperna har mycket gemensamt.

– I båda fallen handlar det mycket om underlaget, med jämnhet och halkfritt, grus och löv. Så för att förebygga olyckor är det viktigt med drift och underhåll, säger hon.

Toni Orsulic (M) är ordförande i trafiknämnden. Även han pekar på det ökade antalet cyklister och brister i underhållet kan vara förklaringar till ökningen.

– Det här är ju inget som hänt under det senaste året, utan det är ju under flera år som underhållet av cykelbanor inte genomförts fullt ut enligt planerna, säger han.

Shahbaz Khan (S) säger att trafikmiljön överlag är tätare och mer intensiv idag, som en följd av att staden vuxit. Han håller med om att underhållet behöver bli bättre.

Strid om prioriteringarna

– Det är ett skäl till att vi (Socialdemokraterna) ville göra en extra satsning på vägunderhåll i budgeten. Det här kräver att man prioriterar det.

I trafiknämndens årsrapport framgår också att cykelbanorna är i dåligt skick. En kartläggning som gjorts visar att så stor del som 40 procent av cykelvägnätet behöver bättre beläggning.

Toni Orsulic menar att det är svårt att få till, i konkurrensen med allt annat som också måste göras.

– Det handlar om prioriteringar. Även om cykelbanor är högt prioriterat, så är kollektivtrafiknätverket högst prioriterat. Dessutom har vi mycket nybyggnation och utbyggnad av staden, så när det kommer till prioriteringar så finns det annat som går före, säger han.

Shahbaz Khan håller inte med.

– Jag tror inte att man kan ställa de sakerna mot varandra. Upprustning av cykelnätet är ingen pott pengar som står i konflikt med satsningar på kollektivtrafiken. Det senare handlar snarare om att ge plats för kollektivtrafiken i vår stadsmiljö och att vara tydliga mot Västtrafik som är huvudman.

FAKTA: Skadade i trafiken

Så här har antalet skadade i Göteborgstrafiken utvecklats under de senaste åren, för ett antal trafikslag. Siffrorna för 2018 är preliminära. I totalsiffran ingår även bland annat olyckor med bil och kollektivtrafik.

Fotgängare i fallolycka

2011: 284

2014: 336

2018: 600

Cykel singel

2011: 98

2014: 183

2018: 231

Totalt

2011: 532

2014: 753

2018: 1 031

Källa: Trafikkontoret, Göteborgs stad.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.