Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/13

Över 20 kommunala fastigheter kan säljas – flera av dem välkända

Konserthuset och Naturhistoriska museet fanns med på en lista över totalt 24 objekt som kommunen kan komma att sälja – båda plockades dock bort under ett möte på tisdagen. Kvar finns däremot Hotell Eggers, Lagerhuset, Saluhallen Briggen och en rad andra fastigheter.
– Syftet är att frigöra kapital för att kunna göra nödvändiga investeringar, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

Under tisdagen behandlade Stadshus AB, koncernmoder för de kommunala bolagen, frågan om "förutsättningar och konsekvenser av avyttring" av vissa kommunägda fastigheter.

Under rubriken "Fastigheter identifierade som möjliga att avyttra" listas 24 fastigheter som ägs av Higab. Det är bland annat Biotech center i Änggården, Lagerhuset, Brewhouse, Hotell Eggers, Göta Källare och delar av Kviberg. Samt Konserthuset och Naturhistoriska museet.

Värda över 1,2 miljarder

Tillsammans bedömer man att fastigheterna har ett marknadsvärde på 1 270 miljoner kronor – "en försäljning av fastigheterna innebär en potentiell reavinst om ca 850 mnkr före skatt och försäljningskostnader", skriver man i handlingarna.

– Det finns ett uppdrag från fullmäktige att se över bolagens fastighetsbestånd där vi ska titta på möjligheten att avyttra icke-strategiska fastigheter. Syftet är att frigöra kapital för att kunna göra nödvändiga investeringar i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

Vad menas med icke-strategiska fastigheter?

– Det är lite olika för de olika bolagen, men för Higab handlar det om kontorsfastigheter med externa hyresgäster och industribyar. Lite grovt uttryckt så har man försökt hitta kontorsfastigheter som inte används av kommunen idag. Higabs uppdrag är att tillgodose stadens eget behov av specialfastigheter och ta hand om lokaler för föreningslivet.

Vad ska pengarna från eventuella försäljningar användas till?

– Vi har stora investeringar framför oss och ska bland annat bygga nya bostäder och infrastruktur, men också förskolor och skolor.

Ska utredas vidare

Frågan ska nu ut på remiss för att utredas vidare – men redan nu har alltså två objekt försvunnit från listan.

Henrik Munck, som sitter i Stadshus AB:s styrelsen för Demokraterna, säger att han blev väldigt förvånad över att se Konserthuset och Naturhistoriska museet som två av de tänkbara försäljningsobjekten.

Varför?

– Frågan man ska ställa är nog istället: hur har man kommit fram till förslaget att sälja de här två? säger han.

Efter vad Henrik Munck beskriver som en lång överläggning då mötet fick avbrytas plockades de två fastigheterna bort, så att listan som nu går ut på remiss istället omfattar 22 objekt.

– Axel Josefson tyckte att det var helt oproblematiskt att de var med på listan.

Själv vill Axel Josefson inte kommentera den saken.

– Jag har ingen lust att gå in och recensera vad som sades under de här överläggningarna. Vi är alla överens om den remiss vi nu skickar ut, säger han.

"Kan skapa väldiga reaktioner"

Elisabet Lann (KD) är vice ordförande i Stadshus AB:s styrelse. Hon bekräftar att det var Henrik Munck som lyfte frågan, men säger att Konserthuset och Naturhistoriska museet ströks av en enig styrelse eftersom de inte är aktuella för försäljning. Men hon är noga med att poängtera att det inte innebär att de som är kvar på listan är aktuella för försäljning.

– Det kan verka motsägelsefullt att stryka två objekt innan vi gjort någon politisk värdering. Men de två sticker ut och det kan skapa väldiga reaktioner, säger Elisabet Lann.

På samma sätt resonerar Axel Josefson.

– Det är två kulturklenoder i Göteborg som det finns mycket känslor kring. Vi plockade bort dem för att två fastigheter inte skulle ta över hela ärendet.

Bernmar: "En försöksballong"

Daniel Bernmar, som sitter i Stadshus AB:s styrelse för Vänsterpartiet, beskriver det som händer i Higab som "en försöksballong" från alliansstyrets sida.

– De vill se om det går att sälja de här fastigheterna – eller om folk kommer att reagera. Än så länge är det bara en remissfråga, men säger en del om hur långt de är beredda att gå, säger han.

Han menar vidare att det kan få väldigt stora konsekvenser för bolagets möjligheter att driva den verksamhet man ska och nå de mål som finns angivna i ägardirektiven. Bernmar säger att Higab är beroende av att ha en bra mix mellan attraktiva och lönsamma fastigheter som det går att tjäna pengar på – att bara förvalta kostsamma kulturfastigheter går inte.

– Man behöver fastigheter som går runt, som man kan tjäna pengar på. Man behöver den mixen. Här börjar man nagga det i kanten.

Hur ser du på att Konstmuseet och Naturhistoriska fanns med på den ursprungliga listan?

– Det visar att hela den här diskussionen har varit mycket mer långtgående än vad göteborgarna tror.

"Kan finnas vissa risker"

Axel Josefson medger att det kan finnas risker vid eventuella försäljningar.

– Så är det, men samtidigt är tanken med remissen att man ska belysa de riskerna. Sett ur hela koncernens perspektiv så är det här egentligen inga större bekymmer, men för det enskilda bolaget kan det finnas vissa risker.

Hur ser du på den risken för Higab?

– Vi måste säkerställa att bolagen har en rimlig möjlighet att genomföra sina uppdrag. När vi nu går ut med det här på remiss så kommer vi att fånga sådana synpunkter och sen får vi göra avvägningen kring hur mycket det är möjligt att avyttra, eller om det finns andra lösningar. Det är inte så att vi vill ändra i de uppdrag som finns.

Fakta: Hela listan

Änggården 36:1 Biotech Center

Lorensberg 31:1 Konserthuset (Togs bort)

Slottsskogen 719:11 Naturhistoriska museet (Togs bort)

Gårda 28:13 Brewhouse

Masthugget 32:2 Lagerhuset

Nordstaden 702:42 Hotell Eggers

Masthugget 3:12 Saluhall Briggen

Kviberg 741:27, del av Kviberg – Försvaret (idrottsverksamhet)

Inom Vallgraven 13:1 Göta Källare (butik, restaurang, kontor)

Masthugget 9:3 Första Långgatan 10 (målarskola)

Inom Vallgraven 47:1 Esperantoplatsen 7–9 (kontor, teater, café)

Kviberg 27:2 Kviberg – Tygförråd (kontor, verkstad, föreningslokal)

Älvsborg 344:2 Talattagatan 16–22 (kontor)

Backa 866:722 Lärje Östergård (bostad)

Tynnered 67:7 Östra Skärvallsgatan 1 (föreningsverksamhet)

Gårda 74:1 Biskopsvillan (kontor)

Älvsborg 339:2 Talattagatan 1A (förskola)

Angered 96:2, del av Angereds Bussdepå

Änggården 1:14 Daghem Apotekaregatan

Gårdsten 89:6 Rösereds småskola

Lyckekärr 1:2 Letsegårdsvägen 81 (föreningsverksamhet)

Landala 39:1 Landala Pumphus (kontor)

Skår 31:3 Skärs gård (förskola, bostad)

Lorensberg 706:43 Kiosk Kungsportsavenyn 39A

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.