Cirka 17 procent av de räkor som förs i land i Sverige fiskas just i det ekologiskt känsliga Bratten-området några mil utanför Bohuskusten.

Fiske förbjuds i känslig del av Skagerack

Regeringen berömmer sig av att yrkesfiske nu kommer att förbjudas i delar av det ekologiska känsliga havsområdet Bratten utanför Bohuskusten. Men Naturskyddsföreningen hävdar att de skyddade områdena är alldeles för små.

De mest ekologiskt känsliga och därför också mest omstridda delarna av Bratten ligger några landmil utanför mellersta Bohuskusten. På bottnarna där finns unika livsmiljöer och forskare har hittat drygt 30 hotade marina djurarter.
Det svenska, danska och i viss mån norska yrkesfiskare vill åt i Bratten är räkor som man fångar med trålar som släpas längs havsbottnen.
Bratten blev 2011 ett marint så kallat Natura 2000-område. Sedan dess har länsstyrelsen i Västra Götaland och därefter Hav- och vattenmyndigheten, i samråd med bland andra yrkesfiskarnas organisationer, arbetat med att ta fram ett förslag på hur området ska skyddas från mänskliga aktiviteter, framförallt fiske.
Nu har regeringarna i Sverige, Danmark och Tyskland tillsammans lagt fram ett förslag som innebär att förbud för yrkesfiske införs "i vissa delar" av Bratten. Den mäktiga EU-kommissionen har för sin del sagt ja och såvida Europaparlamentet inte sätter sig på tvären kan förbudet träda i kraft i november, bedömer den svenska regeringen. Även norska fiskare omfattas av förbudet, även om Norge inte är medlem i EU.
– Skyddet av marina miljöer är ett prioriterat område för den här regeringen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) till GP.
Enligt honom och miljöminister Karolina Skog (MP), som tillsammans är ansvariga för förslaget, förbjuds allt yrkesfiske i cirka 27 procent av hela Bratten-området.
– I den här processen har det svenska fisket visat att man har tagit ett stort ansvar för att förvalta de skyddade områdena, säger miljöminister Karolina Skog.
Förslaget ger dessutom Havs- och vattenmyndigheten en möjlighet att vid behov begränsa också fritidsfisket som till att börja med inte omfattas av förbudet i Bratten-området.
Men Naturskyddsföreningens expert i frågor om marina ekosystem och fiske, Ellen Bruno, är mycket besviken på regeringens förslag.
– Den allra största delen av de 27 procent av hela Bratten som nu ska bli skyddade för fiske är områden som redan idag inte fiskas och skyddet täcker inte de skyddsvärda områdena av Bratten. Av de mest skyddsvärda områdena är det bara cirka sex procent som skyddas och det är långt ifrån tillräckligt, säger Ellen Bruno på Naturskyddsföreningen.
– De områden där bottentrålning nu kommer att förbjudas är små, splittrade områden. Jag hade velat se ett eller två stora, sammanhängande områden men förslaget som det ser ut togs fram för att inte störa yrkesfisket, inte primärt för att skydda de hotade arterna som finns där, säger Ellen Bruno.
Enligt länsstyrelsen fiskas cirka 17 procent av de räkor som förs i land i Sverige just i det känsliga Bratten-området.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.