Felaktiga intyg gav 177 000 - politiker får återkrav

Västra Götalandsregionen var nära att polisanmäla regionpolitikern Abbas Zarrinpour. Men man nöjer sig med att återkräva felaktigt utbetald ersättning.

ANNONS
|

- Jag har i dag skrivit ut en faktura med ett återkrav på 177 910 kronor, säger Johan Flarup, avdelningschef på regionens koncernkontor.

GP berättade i lördags att Abbas Zarrinpour (S) under tre år fått ut 163 000 kronor som ersättning för förlorad arbetsförtjänst när han varit på politiska uppdrag. Regionen har i sin utredning kommit fram till att ytterligare drygt 14 000 kronor betalats ut till politikern som ersättning av samma sort.

Zarrinpour krävs således på återbetalning av hela beloppet, trots att han bevisligen har närvarat vid de politiska mötena.

- Han har inte kunnat styrka att han varit borta från arbetet vid varje tillfälle, och arbetsgivaren har inte några avdrag från hans lön. Då blir det ett återkrav från vår sida, konstaterar Flarup.

ANNONS

Zarrinpours arbetsgivare var fotbollsklubben Gunnilse IS där han var kassör. Enligt arbetsgivarintygen som skickades till regionen jobbade Zarrinpour heltid i klubben: 2014 med en månadslön på 48 750 kronor, 2015 med 55 850 kronor i månaden.

Intygen undertecknades av Frank Andersson, nuvarande ordförande för IFK Göteborg och liksom Zarrinpour med ett mångårigt förflutet som S-politiker. Andersson har varit kommunalråd i Göteborg och därefter regionpolitiker.

Frank Andersson medgav i lördagens GP att intygen var felaktiga: "Det har aldrig stått några 55 000 kronor på hans lönebesked."

Anderssons och Zarrinpours felaktiga uppgifter och de felaktiga utbetalningarna till den sistnämnde upptäcktes sedan han i oktober skickat in en begäran om att få ut 25 390 kronor som ersättning för förlorad semesterförmån.

- Det var en uppmärksam medarbetare som tyckte att det såg konstigt ut, säger Flarup.

Medarbetaren är Barbro Thyni, nämndsekreterare på regionens hus i Vänersborg, med rätt att avgöra den här typen av ansökningar.

- Jag tittade på ärendet och gjorde ganska snart bedömningen att det inte gick ihop. Gunnilse IS uppgav en annan lön än Zarrinpour, som fått ett muntligt avslag, säger Thyni.

Sedan oktober har regionen, enligt Johan Flarup, "tittat väldigt noga" på Zarrinpours ärende. En anmälan om misstänkt bedrägeri förbereddes, men innan den lämnades till polisen bestämde koncernkontoret att kalla Zarrinpour till ett möte. Därefter ansågs att Zarrinpour inte handlat med uppsåt.

ANNONS

- Det är en felaktig tolkning av regelverket, ett konsekvent felaktigt beteende.

För vanliga brott kommer man oftast inte undan genom att hävda att man inte känner till lagen?

- Nej, men om man kan läsa reglerna och komma fram till en annan tolkning...Vi tycker reglerna är klara, men uppenbarligen kan man tolka dem fel, säger Johan Flarup.

"Det kan man alltid spekulera i", svarar Flarup på frågan om Zarrinpour kunnat behålla pengarna, om han inte ansökt om extrapengarna i oktober.

Flarup har skickat en begäran till regiondirektören om en översyn av reglerna och kontrollerna av utbetalningarna.

- Vi behöver granska om stickprovstagningarna fungerar. Om de gör det, ska vi inte bygga upp onödig byråkrati.

Abbas Zarrinpour kommenterar återkravet:

- Jag har gjort en misstolkning av regelverket och har inte haft något uppsåt att förskingra eller sko mig. Men jag tar konsekvenserna och gör rätt för mig. Det kommer att svida.

Kommer detta att få några konsekvenser för dina politiska uppdrag?

- Jag är förtroendeman. Det är andra som bestämmer förtroendet för mig. Där har jag ingen kommentar, säger Zarrinpour.

Regionrådet Helen Eliasson är gruppledare (S) i regionfullmäktige.

- Om detta påverkar Zarrinpours uppdrag framöver avgör inte jag. Det gör partidistriktet i Göteborg som nominerat honom, säger Eliasson.

ANNONS

GP har sökt partidistriktets ordförande och vice ordförande, Anna Johansson respektive Ann-Sofie Hermansson.

Fakta: Vg-regionens regler

"Förtroendevald som tar tjänstledigt för varje tillfälle för att genomföra förtroendeuppdrag för Västra Götalandsregionen, har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde har ett faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten." § 6 i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen.

ANNONS