Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kent Ekeroth i talarstolen när Sverigedemokraterna förra året håller sina Landsdagar i Lund.

Ekeroth (SD) får lägre ersättning för bilder efter hovrättens dom

Hovrätten sänkte i sin dom på tisdagen den ersättning som GP ska betala till SD-politikern Kent Ekeroth för att GP publicerat bilder från Ekeroths film från den så kallade järnrörsskandalen.

Förra året dömdes GP, i tingsrätten, att betala 3100 kronor till SD-politikern Kent Ekeroth, som "skälig ersättning" för att tidningen publicerat bilder som tagits ur Ekeroths film från den så kallade järnrörsskandalen. 

Hovrätten väljer i den dom som presenterades på tisdagen att sänka beloppet. Anledningen är GP:s påpekande att det handlar om tre bilder, varav en publicerats både på internet och i papperstidningen, och inte fyra som tingsrätten utgått ifrån. 

Sänkningen är det enda sätt på vilket hovrätten förändrar tingsrättens dom. I övrigt ligger tidigare bedömning fast. 

 

Det handlar allt som allt om fem bilder. 

Hovrätten, liksom tingsrätten, slår fast att två av dem, eftersom de sedan tidigare offentliggjorts genom en film utlagd på Youtube, publicerats utan att det utgör någon kränkning av Ekeroths ideella rättigheter utan varit tillåten. 

Det är publiceringen av de tre övriga bilderna som enligt rätten ska ha skett i strid med upphovsrättslagen, eftersom de inte ska ha varit offentliggjorda före publicering. Det är den skäliga ersättningen för de tre bilderna som GP nu döms att betala, 2325 kronor.

Båda parter överklagade tingsrättens dom för ett år sedan.

Kent Ekeroth hade då, liksom i sin överklagan till hovrätten, begärt att GP skulle betala honom drygt 20 000 kronor.

GP har å sin sida, i både tingsrätten och hovrätten, hävdat att yttrandefriheten bör gå före upphovsrätten i det specifika fallet. Tidningen anser att ingen ersättning ska utgå till Kent Ekeroth för publiceringen, eftersom syftet var att viktig information skulle nå allmänheten.

 

Kent Ekeroths juridiska ombud Staffan Teste säger i ett uttalande efter domen att det är "glädjande att hovrätten i Göteborg kommit fram till att upphovsmannens rätt i det här fallet går före påstådd yttrandefrihet."

– Däremot kan ifrågasättas att hovrätten inte funderat mer kring att samtliga bilder som GP utnyttjat kommer från en olovlig förlaga. Vi får diskutera om vi försöker få domen prövad i högre instans, säger Staffan Teste.

GP:s chefredaktör Cecilia Krönlein finner det å sin sida glädjande att hovrätten, trots sin slutsats, anser att det finns omständigheter i målet, så som det stora allmänintresset, som kan sägas tala för att ge yttrandefriheten företräde framför Kent Ekeroths upphovsrätt.

– Jag undrar vad som hade krävts för att hovrätten skulle ha funnit att skälen var tillräckliga. Jag tycker att vi gjorde rätt som publicerade bilderna även utan Kent Ekeroths medgivande. Inte minst eftersom Ekeroth använder sig av upphovsrätten för att försvåra spridning av en nyhet som var menlig för aktörerna i filmen, Sverigedemokraterna och honom själv, säger Cecilia Krönlein.

 

Eftersom GP redan har betalat ut 3100 kronor till Kent Ekeroth, kommer SD-politikern nu att åläggas att betala tillbaka 775 kronor, med ränta.

GP:s chefredaktör Cecilia Krönlein säger att man kommer att be Ekeroth betala in pengarna till Reportrar utan gränser.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.