Diabulimin höll på att kosta henne livet: ”Var i koma”

Som 17-åring drabbades Sanna av diabetes typ 1. I kombination med en pockande ätstörning, bidrog sjukdomen till ett livsfarligt tillstånd kallat diabulimi. Internationellt har det kallats världens farligaste ätstörning.
Genom att manipulera – och tidvis helt avstå – sitt insulin rasade hon i vikt och var flera gånger en hårsmån från döden.
– Sedan 2007 har jag varit in och ut på sjukhus och behandlingshem, berättar hon.