Dådet kan påverka Göteborgs innerstad

Terrordådet i Stockholm kan få konsekvenser även för innerstaden i Göteborg. Men vad det innebär är för tidigt att säga.

ANNONS
|

Terrordådet i Stockholm kan få konsekvenser även för innerstaden i Göteborg. Men vad det innebär är för tidigt att säga.

Någon utredning eller översyn har, såhär alldeles i dagarna efter attentatet i Stockholm, inte hunnit inledas på Trafikkontoret i Göteborg, enligt Ma-Lou Wihlborg, avdelningschef för dagliga transporter.

– Men personligen är det klart att jag funderar: vad innebär det för vår innerstad och hur vi ska hantera den tunga trafiken? Det måste jag ju reflektera över utifrån det uppdraget jag har. Men vi har inte satt oss ner och inlett det arbetet, säger hon.

Sedan några månader tillbaka är den tunga trafiken begränsad i delar av Göteborgs innerstad. På gatorna runt Domkyrkan får fordon tyngre än 3,5 ton inte köra efter klockan 11. Regleringen av tung trafik har tidigare skapat konflikter mellan vissa handlare och Trafikkontoret. Det senaste kapitlet i den följetongen kom förra veckan. Under en presentation på ett möte mellan några av innerstadens handlare och Trafikkontoret visades en bild från terrordådet i Berlin i julas, för att visa på behovet att begränsa tung trafik i centrum. Efteråt var både politiker, handlare och tjänstemän som GP talat med kritiska till att terrorhot använts i debatten om varutransporter.

ANNONS

– Den inställning som vi hade förra veckan, den står vi bakom. Man ska inte dra den typen av paralleller, säger Ma-Lou Wihlborg.

Johan Nyhus (S) är ordförande i Trafiknämnden. Även han menar att det som skett i Stockholm på sikt kan få konsekvenser för gångstråken och gatorna i Göteborgs innerstad.

– Man kan göra ganska mycket för att försvåra att sådant här kan inträffa men det går inte att helt garantera att det inte kommer kunna ske. Det måste till en noga avvägning för om man stänger av eller hägnar in så minskar man också framkomligheten för andra grupper.

Johan Nyhus menar att man på sikt behöver identifiera platser med "extraordinära risker" tillsammans med handlarföreningar, polis och säkerhetspolis.

– Jag tror det finns saker att göra och det kommer vi säkert ta initiativ till men vi är inte riktigt där än. I dag har vi precis genomfört en tyst minut för offren och jag tror det är viktigt att vi först stannar upp lite så att vi inte drar några förhastade slutsatser,

ANNONS