Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Därför är kvinnor sjukare än män

Kvinnor är oftare sjukskrivna än män. Men det är inte kvinnorna det är fel på.

Under sex år har Arbetsmiljöverket undersökt orsakerna till att kvinnor i högre utsträckning än män är sjukskrivna av arbetsrelaterade skäl och oftare än män tvingas sluta jobba i förtid. Slutsatserna är entydiga: det beror på att arbetsvillkoren och arbetsmiljön är mer pressad och sämre på kvinnodominerade arbetsplatser.

– Vi vet i dag att om kvinnor och män utsätts för samma risker, i samma dos, blir utfallet likadant. Men grejen är den att kvinnor och män utsätts inte för samma risker, säger Boel Callermo, som leder arbetet med att kartlägga kvinnors arbetsmiljö på arbetsmiljöverket.

Ett påtagligt exempel på hur olika syn samma arbetsgivare kan ha på arbetsplatser som domineras av män respektive kvinnor fick Arbetsmiljöverket när de inspekterade hur det såg ut på de tekniska förvaltningarna och hemtjänsten i 59 kommuner. I båda sektorerna finns det kända risker – och verket ville undersöka hur kommunerna hanterade dem.

Bland annat fann man att det såg oerhört olika ut vad gäller chefstäthet: på de tekniska förvaltningarna hade cheferna i snitt 10 underställda – medan cheferna inom hemtjänsten hade 35, och dessutom sämre administrativt stöd.– Och när vi frågar varför det ser ut så visar det sig att det sällan finns några orsaker. Vi har helt enkelt accepterat brister och risker i kvinnodominerade verksamheter på ett annat sätt än vi gör i mansdominerade, säger Boel Callermo.

Även i Göteborgs kommun ser det ut på det här sättet. Cheferna inom hemtjänsten har i snitt 37 medarbetare, medan de inom teknisk förvaltning har 15.

I Askim Frölunda Högsbo jobbar man just nu för att få ned antalet medarbetare per chef till 30 personer. 
Även om man lyckas är det väldigt många, konstaterar Magnus Sverke, professor vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Han säger att bra ledarskap handlar om att finnas nära verksamheten och kunna föra en dialog med de anställda om vilka resurser de behöver för att kunna utföra sitt arbete.
– Chefen måste kunna verksamheten och snappa upp signaler om någonting är på väg att gå på tok. Det är omöjligt om man har 40-50 underställda, säger han.

Han är inte förvånad över att sjuktalen ökar. Utan att veta i detalj vilka förutsättningar som råder i Göteborg konstaterar han att resurserna har krympt de senaste åren och att hemtjänstpersonal ofta har tajta scheman – samtidigt som man vet att de emotionella sidorna av ett kontaktyrke är slitsamma.
– Det måste finnas tid för reflektion på arbetsplatsen. Det gör det inte i dag, säger han.

Att kvinnor i högre grad jobbar inom verksamheter som pressats hårt ekonomiskt de senaste åren är ett tungt skäl till de skillnader Arbetsmiljöverket funnit. Ofta rör det sig om sektorer som tidigare har varit känd för att ha ganska god arbetsmiljö – och bra hälsa.
– Personligen tycker jag att man borde stanna upp och reflektera över hur vi använder offentliga medel, säger Magnus Sverke.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.