Bildspel: Göteborg före och efter Karlatornet

En milstolpe har passerats på vägen mot att bygga Karlatornet. Under tisdagen gav byggnadsnämnden grönt ljus. – Detta kommer att påverka ekonomin och dragningskraften för staden, säger byggföretaget Sernekes vd Ola Serneke

ANNONS
|

På grund av projektets omfattning krävs det att även kommunfullmäktige godkänner detaljplanen. Ambitionen är att det ska ske innan semestrarna. Beslutet är också villkorat så att det krävs att vissa avtal, bland annat mellan Göteborgs Stad och Trafikverket, måste vara tecknade innan kommunfullmäktige fattar beslut i frågan.

Att Karlatornet och den omkringliggande bebyggelsen nu fått tummen upp av byggnadsnämnden menar Ola Serneke, som varit med i diskussionerna ända från starten, är "enormt glädjande".

– Det står ca 13 000 personer i kön att köpa lägenheter och även ett stort antal företag som vill hyra lokaler. Vi har ett antal företag som är helt beroende av att vi bygger lägenheter och kontorsytor för att de ska kunna etablera sig i Göteborg.

ANNONS

2000 lägenheter

Projektet kommer också vara positivt för byggföretaget Sernekes ekonomi. Den totala omsättningen för Sernekes del är cirka 13 miljarder.

– Det påverkar givetvis koncernens omsättning och vinst positivt. Vi kommer omsätta mer än 1,5 miljarder per år i projektet.

Totalt omfattar projektet ungefär 2 000 lägenheter. Det 72 våningar och 245 meter höga Karlatornet står för ungefär 20 procent av den totala ytan. I planen finns också höghus med 27,36 och 43 våningar. Birgitta Lööf, tillförordnad planchef, menar att det var ett stort steg som togs under tisdagen.

– Det är naturligtvis en milstolpe för oss. Det har varit en spännande planering och helt klart något omvälvande för Göteborgs stad. Vi är stola och glada idag, säger hon.

"Positiv stadsutveckling"

Emmali Jansson (MP) är byggnadsnämndens ordförande och var med och fattade beslutet.

– Vi ser det som väldigt positiv stadsutveckling. Lindholmens kontorsområde har länge lidit av att vara ganska dött på kvällar och helger. Det här kommer att ge en mer levande stadsdel.

Även Axel Josefson (M) är positiv till projektet men menar att det samtidigt finns frågetecken att räta ut.

– Jag tycker det är ett mycket spännande projekt och mycket roligt att en privat aktör valt att gå in så stort. Det kommer att bli ett nytt centrum, framför allt när man kopplar ihop detta med linbanan. Men det finns frågor att reda ut, till exempel när det gäller parkeringsplatser. Vi måste också få ordning på hur det här kopplas samman med Volvo så att man kan röra sig mellan de här två platserna utan att behöva köra ut på leden, säger han.

ANNONS
ANNONS