Bidragskontrollanter ska jaga fuskare

Göteborg ska införa kontrollanter för att motverka fusk med försörjningsstöd. Förslaget kommer från Moderaterna och röstades igenom av kommunstyrelsen i går. Vänsterpartiet ser rött.

ANNONS
|

– Erfarenheten visar att det här är ett effektivt sätt att motverka bidragsfusk och det innebär ingen nettokostnad för kommunen, säger oppositionsrådet Jonas Ransgård (M).

Bakom motionen står Jonas Ransgårds partikamrater Maria Rydén och Hampus Magnusson. Tanken är att kontrollanterna, genom att få ner fusket, ska bära sin egen kostnad. Liknande system, med kontrollanter när det gäller felaktiga utbetalningar (FUT), finns redan i kommuner som Helsingborg och Solna. Förutom FUT-kontrollanter innehåller motionen även förslag om olika jobbskapande åtgärder. Även Kristdemokraterna och Liberalerna ställde sig bakom förslaget i kommunstyrelsen.

– Vi valde att stötta motionen i sin helhet. Det är viktigt att de bidrag som betalas ut går till dem som faktiskt har rätt att få bidrag, säger oppositionsrådet David Lega (KD).

ANNONS

Även Liberalerna valde att rösta för förslaget. Men partiet förespråkade, till skillnad från M och KD, att systemet införs som pilotprojekt i en av Göteborgs stadsdelar först och inte i alla stadsdelar samtidigt.

– Det är viktigt att man inte tar på sig för stora kostnader och att utredarna kostar mer än de faktiskt får in. Därför ville vi testa det först. Men vi är inte negativa till att vi har de här utredarna. Tvärtom. De kommer ha att göra, säger Helene Odenjung, oppositionsråd för Liberalerna.

Innan förslaget kan bli verklighet ska även kommunfullmäktige säga sitt i frågan. Det lär troligtvis ske på sammanträdet i maj. Motionen har också gått på remiss till tre stadsdelsnämnder: Askim-Frölunda-Högsbo, Centrum och Västra Hisingen. Samtliga var emot delen av motionen som handlade om att införa kontrollanter.

I motionen står det att "Göteborgs stad har nått den punkt där det är nödvändigt att jobba annorlunda med kraftfulla integrationsåtgärder för att bryta såväl bidragsberoende som utanförskap". FUT-kontrollanterna ska bland annat arbeta med hembesök och sedan jobba nära socialsekreterarna för att komma åt felaktiga utbetalningar.

De rödgröna var emot förslaget men fick se sig nerröstade under kommunstyrelsens sammanträde.

– Det är märkligt att göra detta nu när antalet med försörjningsstöd sjunker mer än vad vi har prognostiserat för. Jag hade hellre lagt pengarna på att man ska stötta människor för att komma ut i arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S).

ANNONS

Daniel Bernmar (V) är mycket kritisk till förslaget.

– Det här handlar bara om att demonisera människor som befinner sig på den absoluta botten. Det är få människor som är så kontrollerade som människor med försörjningsstöd. Det finns ingen verklighetsförankring i det här förslaget, säger han.

ANNONS