Ännu dyrare att koppla in vatten i Göteborg

ANNONS
|

Den 8 december spikar kommunfullmäktige de nya vattenavgifterna för hushållen i Göteborg. Enligt ett tjänstemannaförslag sänks de flesta brukaravgifterna tillfälligt för 2017, medan anslutningsavgifterna för nybyggda hus höjs rejält. Något som får allianspartierna att ilskna till.

I Göteborg kostar det mest

Redan i dag ligger Göteborg i topp när det gäller anslutningsavgifter. Bland kommuner som har över 100 000 invånare är det i Göteborg det är dyrast att ansluta en nybyggd villa till va. För flerfamiljshus ligger Göteborg mer i mitten bland de större kommunerna. I reda pengar handlar det om att det 2016 kostar cirka 175 000 kronor att koppla en villa till kommunalt va. Höjningen för 2017 skulle, om förslaget går igenom, bli 5 500 kronor eller tre procent. Höjningen för flerfamiljshus skulle bli 15 procent eller cirka 3 800 kronor per hushåll.

ANNONS

I kretslopp- och vattennämnden reserverade sig Moderaterna och Liberalernas ledamöter. De säger nej till höjningen av anläggningstaxan: "Vi vill att det även fortsättningsvis skall vara attraktivt att flytta till Göteborg", skriver de i sitt yrkande.

Brukaravgifterna går ner

För de löpande brukaravgifterna föreslås däremot en sänkning för de flesta hushåll. Den är dock tillfällig för 2017. Enligt ny lagstiftning ska också taxan baseras på om en fastighet tar hand om sitt dagvatten på egen hand eller om den är ansluten till det kommunala systemet. En normalvilla som har en stenkista eller liknande för att hantera dagvatten, blir sänkningen så stor som 23 procent, strax över 1 300 kronor.

Vattenavgifter beslutas i kommunfullmäktige efter behandling i kommunstyrelsen. På det senaste mötet i KS sköts frågan upp av Moderaterna. Nu har Allianspartierna enats om att motsätta sig höjningen av anslutningsavgifterna. Sedan är frågan om de får med sig Sverigedemokraterna och Vägvalet i omröstningen i fullmäktige. I annat fall går höjningen igenom.

100 nya vattenposter

Till förra KS-mötet hade den politiska vilden Martin Wannholt yrkat på att den beslutade utbyggnaden av 100 offentliga vattenposter i Göteborg ska avbrytas. Alliansföreträdarna i kommunstyrelsen är inte särskilt förtjusta i förslaget, men tycker inte ärendet hör hemma i KS.

ANNONS

– Kommunstyrelsen är ingen överprövningsinstans för beslut man ogillar i nämnderna, säger Jonas Ransgård (M).

ANNONS