Alice Bah Kuhnke: Jag är väldigt bekymrad över mediernas möjligheter

Alice Bah Kuhnke fick besked om Stampens rekonstruktion direkt från huvudägaren Peter Hjörne. Hon säger att hon känner sig berörd att hon och regeringen ser allvarligt på mediernas situation i dag.

ANNONS
|

Stampens huvudägare Peter Hjörne ringde kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i morse med beskedet att bolaget står inför rekonstruktion.

– Jag blevberördochPeter Hjörne var ocksåberörd av allvaret.Det är väldigt allvarligt, säger Alice Bahn Kuhnke.

Hon hoppas att rekonstruktionen ska leda till bättre förutsättningar för Stampenatt bedriva sin omfattande.verksamhet.

Som minister för de här frågorna, hur bekymrad är du?

– Jag är väldigtbekymrad över mediernas möjligheter och förutsättningar i stort. Det som nu sker och som förhoppningsvis får en god fortsättning för Stampen är en del ien omfattande situation.

Alice Bah Kuhnke räknar upp mediernastekniskastålbad, att 100-tals journalister har lämnat yrket ochattannonsmarknaden förflyttats från traditionella medier.

ANNONS

– Till syvende och sist handlar det om vår demokrati, om journalistik som granskar makten och som förklarar och fördjupar skeenden lokalt och nationellt. För mig och regeringen är det här väldigt allvarligt.

Det ärsvårt för många mediebolagatt klara sig på marknadens villkor. Finns det något som statsmakterna kan göra?

– Man bör göra det som var detförsta jag gjorde när jag blev statsråd, attarbeta fram en ny mediepolitik som harfokus på mediernas demokratibärande roll.

Kultur- och demokratiministerninväntar denna utredning inom några månader. Regeringen har också sett överpresstödssystemet och inrättat ettutvecklingsstöd.

– Vi gör allt vi kan för att skapa så goda förutsättningar som möjligt. Vi behöver en modernmediepolitik som möter dagens utmaningar som är helt annorlunda de utmaningar som fanns för 30 år sedan, säger Alice Bah Khunke.

Hon kommer att följa utvecklingen med Stampen rekonstruktion.

ANNONS