60-plussare får betala kirurgin själva

Är du är över 60 år och i behov av överviktskirurgi får du betala operationen själv om du bor i Västra Götaland. Om du hade bott i Örebro hade du fått den gratis.

ANNONS
|

I dag är överviktskirurgi det fjärde mest vanliga kirurgiska ingreppet i Sverige efter ljumskbråck, åderbråck och gallsten. Förra året genomfördes drygt 6 000 fetmaoperationer i landet, ungefär tre gånger så många som 2006.

Ungefär var tionde operation i landet betalas av patienten själv.

Nio av tio patienter håller sin nyvunna vikt efter operationen så när som på tre till fem kilo plus. Bara var tionde som gått ner i vikt med andra metoder klarar att hålla sin vikt på lång sikt.

Sverige saknar i dag nationell riktlinje för åldersgräns vid fetmakirurgi. Vilka landsting som betalar överviktskirurgi för människor över 60 år är upp till varje landsting eller region. Västra Götalandsregionentillämpar strikt åldersgränsen.

ANNONS

Bakgrunden är att det för snart tio år sedan upprättades dokument som byggde på riktlinjer från USA där åldersgränsen sattes till 60 år. Men åldersgränsen blev aldrig någon nationell riktlinje från Socialstyrelsen.

– Men underlaget har godkänts av politikerna i Västra Götalandsregionen och än så länge finns det inget vetenskapligt underlag för att ändra åldersgränsen. Men jag tycker att det ska vara samma regler över hela landet och under hösten tänker jag kontakta socialstyrelsen. Vi behöver ha tydliga riktlinjer som alla följer, säger Björn Eliasson, ansvarig vid regionens obesitascentrum.

Landstinget i Örebro är inte lika strikt.

– En 63-årig person med högt blodtryck och belastningsproblem med höfter eller knä skulle absolut bli opererad hos oss. I den åldern handlar ingreppet inte så mycket om att förebygga medicinska hälsorisker utan om att ha ett drägligt liv här och nu med god fysisk rörlighet, säger Ingmar Näslund, docent och överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro, och tillägger:

– Att det finns en åldersgräns för fetmakirurgi beror på att det finns så mycket fördomar i samhället kring överviktiga, fet är dum, ungefär. Vi har ju ingen åldergräns för andra ingrepp.

Även i Stockholm är kraftigt överviktiga över 60 år välkomna. Anders Thorell är överläkare och forskningsledare vid Ersta sjukhus.

ANNONS

– Är man över 60 år och har en samsjuklighet som vi bedömer kan förbättras med ett ingrepp så gör vi det, säger Anders Thorell.

Anders Thorell och hans kollegor har jämfört komplikationer i olika ålderspann och upptäckt att den ökade risken för komplikationer börjar redan vid 50-årsåldern.

– Vår utvärdering visade att riskerna att opereras när man är över 60 är inte mycket större än när man är över 50. Därför anser jag inte att det inte finnas en strikt åldersgräns för överviktskirurgi, säger han.

Studier visar att vissa som genomgått fetmakirurgi riskerar att drabbas av psykisk ohälsa som tomhetskänslor, depression och missbruk. Vilka stödinsatser patienterna får varierar från landsting till landsting, från klinik till klinik.

– Vi uppmanar våra patienter att inventera sin livsgarderob, att skriva en lista över alla saker som är jobbiga, inklusive relationer och sedan avgöra vad som beror på övervikten. Vi försöker hjälpa patienterna men det är jättesvårt att förutsäga vad som är vad före operationen, säger Torsten Olbers.

Under första året mår de flesta bra är och nöjda med sin viktminskning. Men under andra och tredje året brukar det visa sig vilka svårigheter i livet som inte hade med övervikten att göra.

ANNONS
ANNONS