Nu byggs billigare bostäder för unga

För första gången ska Riksbyggen bygga kooperativa hyresrätter för unga vuxna. Om fyra år kan 250 lägenheter stå klara vid Lindholmshamnen.

ANNONS
|

Upplåtelseformen kan beskrivas som ett mellanting mellan hyresrätt och bostadsrätt. Den boende får större inflytande över sitt boende än i en hyresrätt – men utan att betala lika stor insats som i en bostadsrätt. – Vi tänker att insatserna till föreningen ska ligga på ungefär 200000 till 300000 kronor, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen. Möjligheten att bygga kooperativa hyresrätter har funnits sedan 2002, men den har aldrig slagit igenom brett. Riksbyggen har tidigare byggt bostäder med den här upplåtelseformen för äldre, men för unga vuxna är det första gången. Målgruppen är personer mellan 18 och 30 år och genom att bygga just kooperativa hyresrätter hoppas man kunna bidra till en större blandning av folk på Älvstranden – något som stämmer väl överens med den målsättning som kommunala bolaget Älvstranden Utvecklings AB har för området. – Bostadsrätten har blivit en marknadsvara. Man köper den och ser som en investering. Det är ju inte alla som har den möjligheten. Här har vi försökt hitta en form för dem som har mer begränsad ekonomi, kanske folk som fått sitt första jobb, säger Mikael Ahlén. Eftersom det redan finns en färdig detaljplan räknar man med att projektet ska kunna komma igång ganska snabbt. Planerad byggstart är 2019 och inflyttning under 2021. Men först ska man hinna med ett dialogarbete, där personer ur målgruppen ska få chansen att vara med och säga sitt om utformningen. Kooperativa hyresrätter kan antingen ägas av byggherren som hyr ut hela fastigheten till en förening, alternativt kan den ägas av föreningen. – Vi har gått på den senare formen, att de boende gemensamt ska äga fastigheten och hyra ut till sina medlemmar. Så det blir som ett litet kooperativ, säger Mikael Ahlén. Till skillnad från en bostadsrätt kan den som vill flytta från sin bostad inte sälja den med någon vinst. Istället för personen tillbaka sin insats, med en viss indexuppräkning. Vilken skillnad blir det för er, jämfört med att bygga bostadsrätter? – Egentligen blir det samma. Sedan får vi naturligtvis se till att det är kostnadseffektivt i alla led. Vi får utforma lägenheterna på ett smart sätt. Man kan tänka sig att det blir små lägenheter, men att det finns övernattningslägenhet i föreningen.

ANNONS

Fakta: Ny upplåtelseform Möjligheten att skapa kooperativa hyresrätter har funnits sedan 2002, men den har aldrig slagit igenom på bred front. Upplåtelseformen kan beskrivas som en blandning av hyresrätt och bostadsrätt. Hyresgästen hyr sin lägenhet av en förening som äger fastigheten. Att vara medlem i föreningen är obligatoriskt. Hyresgästen får tillbaka sin medlemsinsats i samband med avflyttning. Till skillnad från en bostadsrättsinnehavare kan lägenheten inte säljas vidare till någon annan person med vinst.

ANNONS