<strong id="strong-d5bcd3461aedd365b938d960a765a189">Studier inom IT.</strong> Yrkeshögskoleutbildningar tillgodoser det behov som finns för att i största möjliga utsträckning följa den snabba utvecklingskurva som sker inom IT.
Studier inom IT. Yrkeshögskoleutbildningar tillgodoser det behov som finns för att i största möjliga utsträckning följa den snabba utvecklingskurva som sker inom IT.

Säkra din karriär med eftertraktad IT-kompetens

Yrkeshögskoleutbildningar möjliggör att på ett effektivt sätt förse branschen med aktuell kompetens. Detta tillgodoser det behov som finns för att i största möjliga utsträckning följa den snabba utvecklingskurva som sker inom IT.

|

Den rådande kompetensbristen ligger till grund för att TUC Yrkeshögskola, i samverkan med näringslivet, har initierat YH-utbildningar för att bidra till försörjningen av arbetskraft inom bland annat IT. Till hösten startar vi distansutbildningarna Webbutvecklare och IT-projektledare som båda är eftertraktade yrkesroller hos företagen.

Malin Kvarnström, affärsutvecklare på TUC förklarar att alla utbildningar är framtagna i samarbete med branschen. Detta för att innehållet i utbildningarna ska matcha det kompetensbehov som finns.

– Yrkeshögskolan bedriver bara utbildningar där det finns en säker marknad för jobb, förklarar hon.

Växande behov

Behovet av IT-projektledare växer då digitaliseringen fortskrider snabbt. Rollen innefattar bl a att leda projekt inom t ex webbutveckling eller IT-struktur, så viss yrkeserfarenhet inom IT krävs för att bli antagen.

– För att du till fullo ska kunna tillgodogöra dig utbildningen krävs att du har en tidigare insikt om IT-världen. Det kan tyckas som höga krav men å andra sidan får nio av tio får jobb efter utbildningen. Det är vi stolta över! berättar utbildningsledare Peter Wenström.

Tjusningen med YH är just att du är startklar omgående efter avslutad utbildning, och en bidragande faktor till detta är praktiken, LIA (lärande i arbete). Peter menar att det är ett vinnande koncept för både studerande och företag. Många av våra studerande får efter studierna jobb på sitt LIA-företag.

– Det tycker vi är en styrkefaktor och ett bevis på att vårt nära samarbete med näringslivet verkligen fungerar, säger Peter.

Ny utbildning: Webbutvecklare

Ett nytillskott i utbildningsutbudet är Webbutvecklare. Utbildningen ger dig kunskap om verktyg för att skapa och addera funktionalitet till webbplatser och appar utifrån ett användarperspektiv. Yrket passar dig som är nyfiken och har sinne för teknik och problemlösning. Utbildningsledare Angelika Lyckare menar att det finns ett stort behov av webbutvecklare i alla branscher. E-handeln fortsätter växa och efterfrågan på appar och andra lösningar kopplade till digitala tjänster ökar också.

– Som webbutvecklare har du en säker framtid. De flesta företag och organisationer har webbplatser som ständigt behöver utvecklas och anpassas efter den digitala utvecklingen och användarnas krav, det är verkligen en yrkesroll i framkant. Att utbildningen dessutom ges på distans och därmed blir mer tillgänglig rent geografiskt är en fördel, eftersom kompetensbristen finns i hela landet och även utanför Sveriges gränser, menar Angelika.

Starta din framtid med oss!

TUC Yrkeshögskola är en av Sveriges största yrkeshögskola. TUC tror på allas rätt till utbildning – och allas rätt till att genomföra en utbildning. Hos TUC får du den hjälp du behöver.

IT-projektledare

Distans med träffar i Jönköping

220 YH-poäng, ca 1 år

7 veckors praktik

Start augusti 2022

Webbutvecklare

Distans med träffar i Jönköping

400 YH-poäng, ca 2 år

25 veckors praktik

Start september 2022

Alla YH-utbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade.