Tranemo är en geografiskt utspridd kommun och har därför valt att utforma tvärdisciplinära team som täcker kommunens olika områden.
Tranemo är en geografiskt utspridd kommun och har därför valt att utforma tvärdisciplinära team som täcker kommunens olika områden.

Engagemang och närhet präglar Tranemos hälso- och sjukvård

I Tranemo kommuns hälso- och sjukvård hittar man den lilla kommunens fördelar, med korta beslutsvägar, stor nyfikenhet och ett rejält engagemang, som skapar en jämlik vård för kommunens alla invånare – oavsett var de bor.

Tranemo kommun
|

Den närhet som kännetecknar hälso- och sjukvårdens arbetssätt i Tranemo präglar all interaktion med patienterna, med syftet att göra vården mer personcentrerad och patienten till en aktiv medskapare av sin egen vård.

– Vi arbetar metodiskt och intensivt med omställningen till regeringens direktiv om nära och god vård. Det är en stor förflyttning, men alla arbetar tillsammans mot det gemensamma målet. En stor fördel är att vi har en god samverkan med både interna och externa aktörer så som primärvård och sjukhus. Resan mot en god och nära vård gör man inte ensam utan tillsammans, säger Pär Skoog, enhetschef inom hälso- och sjukvården i Tranemo.

Har oerhört skicklig personal

Detta hade varit betydligt svårare utan kommunens oerhört skickliga personal. Olga Lacatus, även hon enhetschef inom Tranemos hälso- och sjukvård, berättar att verksamheten bedrivs via en tillitsbaserad ledningsstruktur, där mycket förtroende och ansvar hamnar hos medarbetarna själva.

– Vi är väldigt stolta över våra kompetenta medarbetare. De uppvisar stor kunskap och ett lika stort engagemang och oavsett vilka utmaningar vi stöter på i det dagliga arbetet tar vi oss förbi dem tillsammans.

Ett spännande sätt att arbeta

Tranemo är en geografiskt utspridd kommun och har därför valt att utforma tvärdisciplinära team som täcker kommunens olika områden. Arbetssättet säkerställer att alla patienter får tillgång till den vård de behöver, när de behöver den.

– Teamen består av legitimerade arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, sjuksköterskeresurser och rehabassistenter och var och en bidrar till arbetet med sin unika kompetens. Förutom att det medför ökad tillgänglighet, innebär det också ett mycket lärorikt och spännande sätt att arbeta, fortsätter Olga.

Med stor nyfikenhet och öppenhet

För att ytterligare kvalitetssäkra vården har Tranemo gjort flera viktiga digitala satsningar. Digitala signeringslistor, digitala läkemedelsskåp och digitala träningsprogram är exempel på vad som införts i verksamheten under året. Medan dessa lösningar har effektiviserat arbetet på ett sätt som gör att personalen kan ägna mer tid åt patienterna, är det emellertid medarbetarnas öppna förhållningssätt som Olga och Pär verkligen vill framhäva.

– Alla är nyfikna på nya rön och verktyg och vill hålla sig à jour med utvecklingen. Vi satsar därför på kompetensutveckling för att ständigt röra oss framåt och hålla oss uppdaterade – både för den vård vi har och den vi kommer att få i framtiden. Vi är övertygade om att det är ett bra sätt att både behålla och attrahera nya medarbetare till Tranemo, avslutar Pär.

EXTERN LÄNK: Hitta lediga jobb i Tranemo Kommun

Fakta om hälso- och sjukvården

Cirka 12 000 invånare

Cirka 400 inskrivna patienter

6 arbetsterapeuter

6 fysioterapeuter

27 sjuksköterskor

1 rehab assistent

2 sjuksköterskeresurser

Följ oss på Instagram: @naravarditranemokommun