Theodor Jikander och hans medarbetare på Empowered Healths tre kontor i Sverige arbetar ofta och gärna i gränssnittet teknik, akademi och klinik för att realisera de långsiktiga hälsoutkomster som patienten och samhället eftersträvar.
Theodor Jikander och hans medarbetare på Empowered Healths tre kontor i Sverige arbetar ofta och gärna i gränssnittet teknik, akademi och klinik för att realisera de långsiktiga hälsoutkomster som patienten och samhället eftersträvar. Bild: Happy Wilder

Det digitala ska inte vara jobbigt – det ska jobba åt dig

Hälsa kräver ofta både beteendeförändring och ändrad livsstil, vilket vi inte löser med bara vårdkontakter via video. Det behöves individanpassade digitala patientstödsprogram som förskrivs av vården till patientens mobil och som monitoreras, anpassas och följs upp över tid.

|

– Tekniken går snabbt framåt! Patienter idag, både unga och äldre, är vana att sköta mycket av sitt vardagsliv digitalt och förväntar sig att även ha kontroll över sina vårdprogram och hälsodata i appar, säger Theodor Jikander, vd och produktchef på Empowered Health.

Nyckeln är att jobba tillsammans på distans. Då får patienten bättre kontroll över sin hälsa och vården bättre insikt i patientens behov.

Skapar hållbara livsstilsomställningar

Som patient förväntas man ofta genomföra beteende- och livsstilsförändringar för att bli frisk eller inte bli sjuk från första början. De flesta vet att de måste ta sin medicin, äta bättre, träna mer, sova längre och stressa mindre. Patientappar med påminnelser, rekommendationer, utbildning, och symptomrapportering förenklar detta. Men det krävs mer än en app för att lyckas. Det är först när patienten och vården delar verktygen och hälsodata som livsstilsomställningen blir hållbar över tid.

– Patienterna, oavsett digital vana, tycker att det funkar bra och att appar och program är tydliga och lättillgängliga. Vår äldsta patient var 92 år! Nu har både cancer- och strokepatienter, där ålder och digitala erfarenhet skiljer sig mycket åt, tillgång till våra anpassade appar, säger Theodor Jikander.

– Patienterna känner sig trygga och gillar att göra sina program hemma eller på jobbet och att få feedback via chatt, säger Kicki Nordström, fysioterapeut och smärtspecialist på Smärthjälpen, en specialistklinik för smärtvård i Göteborg som anlitat Empowered Health för att utveckla digitala lösningar.

Bättre hälsa tack vare tekniken

Empowered Health levererar verktygen som vården behöver för att effektivt hantera, monitorera och vägleda patienters behandlingar och behov på distans och i realtid. Företagets patientappar och digitala vårdprogram används idag i hela spektrumet från smal specialistvård till primärvård och till ännu bredare företagshälsa.

– Tekniken hjälper till att skapa bättre förutsättningar och ökad hälsa för fler, avslutar Theodor Jikander.