Därför ska du inte vänta med tandimplantat

Det är viktigt att ersätta förlorade tänder eftersom det kan påverka både ditt utseende och din smakförmåga. Käkbenet i området bryts annars ned redan efter några månader. En behandling med tandimplantat stimulerar käkbenet och ger dig ett resultat där du kan både äta och skratta som vanligt.

|

För att kunna upprätthålla en god livskvalitet är det viktigt att ersätta sina förlorade tänder. Redan efter några månader börjar ditt käkben i området där tanden suttit att resorbera, vilket förutom att leda till svårigheter med att sätta in tandimplantat också kan deformera din ansiktsform. Ett käkben som börjat försvinna återbildas aldrig. Många som lever med resorberade käkben upplever också försämrad tuggförmåga samt förändrad smakbild. Mat som tidigare varit en favorit smakar inte längre detsamma.

Att förlora tänderna kan vara besvärligt ur många aspekter. Symptom på att du drabbats av tandlossning är blödande samt svullet och rött tandkött, varbildning runt tänderna samt tandkött som drar sig uppåt tandroten.

Resorberande käkben

Eftersom skruven i ett tandimplantat fyller samma funktion som tandens rot stimulerar skruven käkbenet. Om du däremot inte ersätter din förlorade tand med implantat riskerar käkbenet att resorbera. Om du tappat eller slagit ut en tand är det därför viktigt att snabbt uppsöka vård. Ju tidigare du söker vård, desto större är chansen att den initiala behandlingen leder till ett lyckat och livslångt resultat.

Vänta inte för länge

Efter tre till fyra månader efter att tanden lossnat eller dragits ut börjar käkbenets volym att minska. Redan då ökar också risken för att tandimplantatbehandlingen misslyckas på grund av för lite käkben att fästa implantatet i. Många patienter som lever utan en eller flera tänder väljer att börja med en protes. Det kan vara fördelaktigt medan patienten funderar mellan vilken behandling som ska bli den slutgiltiga. Att vänta för länge med ett beslut kan dock göra det svårt för dig att sedan genomgå en smidig tandimplantatbehandling.

Tandimplantat är en populär lösning

Att behandlas med tandimplantat är ett alternativ för dig som önskar ett livslångt resultat utan bekymmer och oro. Skruven i tandimplantatet fungerar likadant som en tandrot och den växer samman med käkbenet. Det innebär att om du vårdar ditt implantat som din tandläkare rekommenderar kan du leva med tandimplantatet resten av livet. En annan viktig aspekt är att välja en seriös och erfaren tandläkare. Tandläkarens bedömning baserad på din munhälsa spelar stor roll för behandlingens resultat. Det är viktigt att det görs en noggrann undersökning för att anpassa behandlingen efter dig och dina behov.

Boka öppet hus för tandimplantat

Just nu håller Aqua Dental kostnadsfria öppna hus för tandimplantat. Säkra din plats här.