Dags att se om sitt hus

Det har aldrig varit smartare eller mer lönsamt att satsa på energibesparande åtgärder för er fastighet än just nu. Sverige och Europa storsatsar på att nå uppsatta klimatmål.

|

Detta ger stora fördelar för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att minska energiförbrukningen, höja fastighetens värde och sänka kostnaderna. Nytt statligt stöd kan täcka 50 % av kostnaden

Om er bostadsfastighet har några år på nacken finns det sannolikt en hel del att göra för att minska energiåtgången. Det kan handla om fönsterbyten, fasadrenovering eller att installera solceller för fastighetselen. Men det finns flera åtgärder, som exempelvis värmeåtervinning i ventilation och avloppsvatten. Ni kan också få del av det nya statliga energieffektiviseringsstödet.

För att få del av det nya stödet måste man anlita en certifierad energiexpert som hjälper till genom hela processen. Syftet med detta är att det ska vara enkelt för en fastighetsägare eller bostadsrättsförening att få del av stödet. Experten ska också intyga att villkoren för att få stödet är uppfyllda vilket förenklar för länsstyrelserna som bedömer ansökningarna. En förutsättning är också att man har en giltig energideklaration på byggnaden.

Gott rykte ger god ekonomi

En satsning på energieffektivisering och klimatansvar bygger ert varumärke. Att vara känd som en bostadsrättsförening eller fastighetsägare som tar klimatutmaningarna på allvar ger goodwill. Det är också något som de flesta banker tycker är positivt och det ger er möjlighet att få lägre räntor. Att vara klimatsmart är något alla vinner på och som uppskattas av boende och allmänhet.

Det finns många åtgärder som kan sänka era kostnader och därmed ökar driftsnettot och möjliggör då lägre avgiftshöjningar.

För varma eller för kalla lägenheter brukar innebära missnöje hos de boende. Ett driftövervakningsavtal ger kontroll på inomhustemperatur samt värme- och vattenkostnader. Resultatet är inte bara nöjda boende, utan också lägre kostnader och en lägre klimatpåverkan.

Just vattenkostnaderna har på många orter ökat dramatiskt, i vissa fall mer än vad energipriserna gjort. Exempelvis vattensparprojekt har ofta väldigt bra lönsamhet där återbetalningstiden sällan är mer än två år.

Allt börjar med en energideklaration

Vi börjar alltid med ett platsbesök och granskning av förbrukningsstatistik. Det ger underlag för vilka åtgärder som är mest effektiva om ni vill sänka energiförbrukningen, vad de kostar och hur lång tid det tar för åtgärderna att betala sig. De allra flesta åtgärder brukar bli lönsamma på några år.

Har ni missat att göra en energideklaration i tid är det dags nu. Fler kontroller av genomförda energideklarationer kommer att göras nu efter pandemin. Har man missat eller glömt kan det kosta mer än dubbelt så mycket i vite mot vad det kostar att göra en.

Vi hjälper dig att göra en energideklaration om det behövs eller att hitta alla guldkorn om hur ni kan få ned era energikostnader och kontroll på de boendes inomhusmiljö.