Blueair vill förbättra luftkvaliteten i skolorna

Rapporten ”Dags att rensa luften”, framtagen av luftreningsexperten Blueair och oberoende undersökningsföretaget Augur, uppmärksammar den undermåliga kontrollen av inomhusluften i våra svenska skolor. Med farhåga för elevernas studieförmåga och hälsa, uppmanar de till skärpta lagar och regler.

Blueair
|

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör cirka sju miljoner människor varje år av sjukdomar som har orsakats av luftföroreningar. I Sverige har vi relativt bra luft, men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och inte göra något åt saken. Tvärtom.

Även vid förhållandevis låga halter av skadliga ämnen i luften så riskerar vi att påverkas. Inte minst i skolor runt om i landet. Siffror från Folkhälsomyndigheten visar att fler än var tionde skola har för dålig inomhusluft.

Konsekvenser

Vanliga symptom på dålig luftkvalitet är trötthet och huvudvärk. För elever, som tillbringar långa dagar i skolan, ger den långt ifrån optimala inomhusluften ofta koncentrations- och inlärningssvårigheter.

-På lång sikt betyder det att de kan underprestera i lägre årskurser, vilket kan begränsa deras framtida utbildningsalternativ och yrkesmöjligheter, säger Sara Alsén, Chief Purpose Officier på Blueair.

Sämre luftkvalitet kan även leda till allvarliga sjukdomstillstånd, som exempelvis lungcancer, KOL och demens.

Studie belyser brister

Som en del av sitt globala initiativ ”Clean air for children” lät Blueair genomföra ett test i februari 2021. Det utfördes i tre olika klassrum i en förortsskola i Stockholm och visade att mängden farliga partiklar ligger klart över WHO:s rekommendationer för säker luftkvalitet.

-Det är anmärkningsvärt att Stockholms stad förbjuder dubbdäck på grund av för höga partikelhalter, men när det gäller inomhusmiljö finns nästan inga regelverk alls, säger Malin Valsö, legitimerad psykolog, författare av boken Fysisk lärmiljö och VD för Elevhälsokonsulterna.

Det stämmer. Faktum är att det i dagsläget inte existerar något lagstadgat krav på att säkerställa ordentlig luftkvalitet i våra skolor – utöver obligatorisk ventilationskontroll (OVK), som fastighetsägare måste utföra vart tredje år. Den innebär att man ser till att luftflödet i lokalerna är okej samt att det är rent i ventilationskanalerna.

-OVK:n är väldigt bra, men den omfattar inte partiklar och gaser. Vi vill ta det ett steg längre och även mäta luftkvalitet. WHO har satt riktlinjer och dessa bör tillämpas i Sverige också så att föroreningarna i inomhusluften inte överstiger vissa gränsvärden, säger Sara Alsén.

Malin Valsö är av samma åsikt:

-Frågan behöver fortsätta att drivas. Det är vi skyldiga våra elever och lärare.