Möte mot vindkraft

ANNONS
|

Planerna på två 150 meter höga vindkraftverk på Tången i hamnområdet möter stort motstånd. Kritikerna menar att placeringen radikalt kommer att påverka förutsättningarna för bostäder, natur och näringsliv.

Lördagens möte kommer att hållas någonstans i marinan där Ian Hostetter har sin varvsverksamhet. Blinkande lampor och buller menar han kommer att påverka hamnen negativt.

– Men det är framför allt att säkerhetsavstånden aldrig diskuterats tillräckligt. Men det ska också tas upp. I övrigt är jag varken för eller emot vindkraft, säger Ian Hostetter.

ANNONS

Mötet anordnas av Tjörns landskapsskydd och vänder sig till alla på Tjörn. Civilingenjören och forskaren Bertil Persson är inbjuden som genom sitt föredrag förväntas ge en alternativ bild till de vindkraftspositiva vindar som blåser i landet. Andra sakkunniga, intresseföreningar och politiker är också inviterade.

Kommunalrådet Lars Thorsson (M), kommer att närvara. Men bara för att lyssna.

– Jag är nyfiken på vad Bertil Persson har att tillföra. Jag har hört att han anser att klimatdebatten på många sätt är felaktig, säger han.

Samtidigt är han mån om att poängtera Moderaternas officiella inställning till vindkraft på Tjörn.

– Vi säger okej till vindkraft så länge utbyggnaden sker i enlighet med de regler som riksdag och regering har bestämt.

Vindkraftverken på Tången tror han kommer att börja byggas.

– De kommer sannolikt att byggas, förutsatt att placeringen lever upp till alla regler. Men enligt min mening gör den det, säger Lars Thorsson.

$1

ANNONS
ANNONS