Mäns sperma allt sämre – nu varnar forskare

Västerländska män har allt sämre fertilitet. Både spermiekoncentration och totala mängd spermier har sjunkit kraftigt sedan 1970-talet. Om inte trenden bryts kan infertilitet bland män bli ett allvarligt problem i en nära framtid. Är det här början på verklighetens Handmaiden´s tale? GP söker svar.

ANNONS
|

Allt fler drabbas av ofrivillig barnlöshet i Sverige. Diskussionen handlar ofta om ålder på kvinnan, men kanske är det nödvändigt att söka fler förklaringar.

En meta-studie,som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction Update, har analyserat 185 studier som tittat på spermaproduktionen hos män i hela världen.

Resultaten är skrämmande. Mellan åren 1973 och 2011 har spermakoncentrationen bland män i Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland sjunkit med52,4 procent

Den totala mängden spermier – antalet per utlösning – har minskat ännu mer, 59,3 procent.

Tydlig trend

Analysen, som utförts under ledning av forskare i Israel och USA, visar också att den nedåtgående kurvan inte visar någon tendens att plana ut. Den har fortsatt nedåt i samma takt under hela perioden.

ANNONS

Däremot noterades ingen minskning bland män från Sydamerika, Asien och Afrika.

Orsakerna är okända

Orsaken till nedgången i väst är okänd, och forskarna uppmanar myndigheterna i västvärlden att på allvar börja undersöka de bakomliggande faktorerna. Om inte trenden bryts kan infertilitet bland män bli ett allvarligt problem i en nära framtid.

-Den här studien visar, för första gången, att minskningen är stark och fortgående. Eftersom nedgången bara är märkbar i västvärlden är det högst troligt att vissa kemikalier i miljön är en viktig bakomliggande orsak, säger Shanna Swan, professor vid School of Medicine at Mount Sinai i New York.

Handmaiden´s tale

På senare tid har mänsklighetens fortlevnad och män och kvinnors fertilitet behandlats i HBO serien The Handmaiden´s tale. Baserad på boken med samma namn skriven av Margeret Atwood.

Serien som utspelar sig i en nära framtid är dystopisk skildring av desperationen som kan uppstå när män och kvinnor inte längre kan få barn.

Inte första larmet

Redan 2002 kom en rapportom att han-fiskarna i floden Thames, som rinner genom London, påverkades så starkt av allt östrogen som spolades ut i vattnet genom kvinnors p-piller att de allt mer liknade hon-fiskaroch blev sterila.

Reningsverkens filter klarar inte av att hålla bort rester av exempelvis p-piller och forskarna varnade för att höga halter av det kvinnliga hormonet skulle komma uti dricksvattnet och även påverka de män som får sin vattenförsörjning från Thames.

ANNONS

Professor Charles Tyler, en av de forskarna bakomstudien, sa till BBC: "Fiskarna påverkas av en koncentrationshalt som är under gränsen för vad de mätinstrument som bedömer dricksvattnet kan registrera. Vikan inte vara säkra på att de här komponenterna inte också finns i vårt dricksvatten"

Studien tittade på tillgången på fiskrom från tio floder och nästan hälften hade han-fiskar vars testiklar var fyllda med kvinnliga ägg istället för spermier. En tiondel var sterila och ytterligare en fjärdedel hade skadade spermier.

Doktor Susan Jobling, som också stod bakom studien sa: "Det finns verklig orsak att vara orolig för om den manliga reproduktionshälsan också kan påverkas".

ANNONS