Attentatet på Dimvädersgatan. Åttaårige Yuusuf avled och för polisens brottsoffer- och personsäkerhetssektion innebar ett omfattande arbete.
Attentatet på Dimvädersgatan. Åttaårige Yuusuf avled och för polisens brottsoffer- och personsäkerhetssektion innebar ett omfattande arbete.

Många vill ha skydd - i skuggan av gängkrigen

Polisens kostnader för personskydd ökar som ett resultat av gängkrigen i Göteborg och är nu klart högre än förväntat. - Det rör sig om allt från kontaktförbud och larmtelefoner till förflyttningar av hela familjer och identitetsbyten, konstaterar Tobias Bergqvist.

ANNONS
|

Den 22 augusti kastades en handgranat in i en lägenhet på Dimvädersgatan i Norra Biskopsgården.

Sprängladdningen dödade åttaårige Yuusuf Warsame, släkting till Ahmed Warsame som då nyligen dömts till livstids fängelse för inblandning i restaurangskjutningen på Vår Krog & Bar.

– Att man ger sig på anhöriga är en ny oroväckande tendens, något vi inte sett förut. För oss blir det ett omfattande arbete att till exempel plocka undan en hel familj med ett antal barn, som är etablerad i en stadsdel, som har jobb, bostad, skola och en social tillvaro, förklarar Tobias Bergqvist.

Han är chef för den relativt nyinrättade sektionen för brottsoffer och personsäkerhet (Bops) i Region Väst, en enhet som tillkommit efter den stora polisiära omorganisationen.

ANNONS

Ansvaret var tidigare uppdelat på tre mindre lokala avdelningar.

– Vi har i dag runt 30 procent fler poliser som arbetar med hotbilder mot olika människor, säger sektionschefen Tobias Bergqvist, utan att närmare vilja specificera antalet.

Bops har, förutom i ekonomiskt hänseende, medfört ytterligare påfrestningar för polisen i Västsverige.

– Eftersom det i grunden är ett avancerat polisarbete, har vi ingen direkt plats för nybörjare. Vi har varit tvungna att rekrytera rutinerade och erfarna utredare, som i sin tur lämnat luckor efter sig på annat håll, betonar Bergqvist.

Eftersom Bops är nystartad så saknas stabila jämförelsesiffror över tid. Inte heller har någon exakt budget fastställts.

Dessutom är i stort sett hela verksamheten hemlig.

– Men vi lägger mer pengar på brottsoffer- och personsäkerhetssektionen än vad vi förutspått. Dels i rena kronor och ören, dels i det faktum att vi tillsatt kvalificerade resurser, poängterar polismästare Robert Karlsson, inom vars ansvarsområde Bops sorterar.

Hur mycket dyrare är det i förhållande till kalkylen?

– Betydligt dyrare.

Behöver Region Väst extra anslag från centralt håll?

– Ja, det kan finnas anledning att titta på det. Åtminstone med samma utveckling är framtiden, svarar Robert Karlsson.

Han ger exempel utifrån ett matematiskt resonemang:

– I början av 2000-talet hade vi i princip noll i personkostnader för skyddsåtgärder, i dag har vi tio på den skalan. När det gäller kringkostnader hade vi räknat med ett visst utfall och där har vi en prognos som definitivt kommer att spricka. Vi pratar här om en successiv stegring, år från år.

ANNONS

Brottsoffer- och personsäkerhetssektionen sysslar med att bedöma alla ärenden i vilka det förekommer hotbilder och därefter föreslå och genomföra insatser.

Motsättningarna mellan olika kriminella nätverk i förorterna – i dagsläget huvudsakligen i Biskopsgården – har i allra högsta grad påverkat situationen för Bops och inneburit att många sökt hjälp:

Offer, målsägande, vittnen, föräldrar och syskon till de inblandade, potentiella avhoppare, hela spektrat.

Gruppen innehåller också företrädare för de rättsvårdande myndigheterna, såsom poliser, åklagare och domare.

Där finns även politiker, debattörer och journalister – samt inte minst unga kvinnor som riskerar att drabbas av hedersvåld.

Gängkonflikterna i Göteborg

  1. Striderna mellan territoriella nätverk i Göteborgs förorter anses ha startat med en dubbelmord i Bergsjön i januari 2011.
  2. Under de senaste fem åren har 25 personer mördats som en konsekvens av våldet mellan olika grupper. Det handlar om 22 yngre män, en pappa till en inblandad gängmedlem – och två små barn.
  3. Den 12 juni 2015 avled fyraåriga Luna, sedan bilen hon färdades i exploderade i en rondell i Torslanda.
  4. Den 22 augusti 2016 dog åttaårige Yuusuf, efter att någon slängt in en handgranat i den lägenhet där han låg och sov.
  5. Den mest uppmärksammade händelsen under gängkrigen i Göteborg inträffade den 18 mars 2015. Då sköt två gärningsmän vilt inne på restaurang Vår Krog & Bar. Åtta personer har i tingsrätten dömts för inblandning i dådet. Förhandlingen i hovrätten pågår.
  6. Gängkonflikterna har framför allt drabbat stadsdelarna Biskopsgården, Backa, Tynnered, Bergsjön och Gårdsten.

ANNONS