Kristian Wedel: Det är självklart vilken julkalender som är tidernas bästa

Göteborgs förstaplats är ohotad (och för de vuxna tittarna finns det en oväntad bonus).

Det här är ett kåseri. Eventuella ställningstaganden är skribentens egna.