”Det är viktigare vilken människa som har sjukdomen, än vilken sjukdom människan har.” säger Valle Erling och citerar Hippokrates.
”Det är viktigare vilken människa som har sjukdomen, än vilken sjukdom människan har.” säger Valle Erling och citerar Hippokrates. Bild: LISA THANNER

Varje människa är en berättelse

Narrativ Medicin värnar patientmötet och ger en fördjupad kunskap om den sjuka människan. ”Att lyssna på en patient är en konst som kan jämföras med att utöva musik, måleri eller poesi. Det handlar om att låta sig absorberas”, säger läkaren och musikern Valle Erling.

ANNONS
|

– Svårt sjuka människor är utelämnade och kräver varsamhet och respekt. Vi måste bli skickligare på att hantera deras berättelser. Det gör vi genom att vara uppmärksamma och nyfikna, säger Valle Erling, ordförande i Svensk Förening för Narrativ Medicin, grundad 2016.

Patientens berättelse blev avgörande

Narrativ Medicin är inget alternativ till evidensbaserad medicin, utan ett sätt att återerövra berättelsens naturliga plats i vården. Redan Hippokrates påstod på sin tid att sjukdomar inte var gudarnas straff, utan berodde på obalans i kroppens olika vätskor. I avsaknad av instrument och provtagningar, hänvisades han till att ställa frågor och observera den sjuka människan.

– Genom sin gärning förstod han att patientens berättelse blev avgörande för att kunna ställa diagnos. Så man kan säga att Hippokrates lade grunden till personcentrerad vård i sitt klassiska citat ”Det är viktigare vilken människa som har sjukdomen, än vilken sjukdom människan har.” Varje individ hanterar sin sjukdom på olika sätt, säger Valle.

ANNONS
"Svårt sjuka människor är utelämnade och kräver varsamhet och respekt. Vi måste bli skickligare på att hantera deras berättelser. Det gör vi genom att vara uppmärksamma och nyfikna, säger Valle Erling.”
"Svårt sjuka människor är utelämnade och kräver varsamhet och respekt. Vi måste bli skickligare på att hantera deras berättelser. Det gör vi genom att vara uppmärksamma och nyfikna, säger Valle Erling.” Bild: LISA THANNER

För cirka tio år sedan introducerade han på Kungälvs sjukhus ett nytt sätt att ronda på, som rönt stor uppskattning hos patienterna. Den traditionella ronden ersattes av en ”vårdstation”, där läkare och sjuksköterskor jobbade tillsammans och dit patienten bjöds in för att prata om hur den fortsatta vården skulle se ut.

Nyckelorden är uppmärksamhet, representation och allians

– I stället för att alla står runt en säng och tittar ner på en patient, sitter hen upp och dessutom i avskildhet. Och plötsligt berättas helt andra historier, säger Valle, som menar att patientmötet och patientberättelsen måste lyftas fram i vården.

– Patienten reduceras fortfarande till en ”diagnos”. Läkare i Sverige har allt svårare att finna plats för samtalet med patienten och tillbringar mer och mer tid framför datorn. Det är klart att vi måste använda den, men det får inte ske på bekostnad av patientmötet, betonar han.

De tre nyckelorden för Narrativ Medicin är uppmärksamhet, representation och allians. Hur läkaren bemöter patienten, samt hur nyfiken och närvarande hen är, blir avgörande för vad patienten väljer att berätta. Det är också viktigt för att ställa rätt diagnos och hjälpa patienten att hantera sin sjukdom. Varje människa är en berättelse. Ingen är den andra lik. Att fråga om vad som representerar den sjuka personen, är det som ger narrativ inriktning åt samtalet. Utan uppmärksamhet och patientberättelse, saknas förutsättningar för att skapa en allians. Den goda intentionen att hjälpa patienten att hantera sin sjukdom går förlorad.

ANNONS

– Men Narrativ Medicin är också intresserad av min berättelse. Som läkare behöver jag reflektera över min egen roll, vilket är spännande och utvecklande. Känslan av otillräcklighet och tillkortakommanden finns väl beskriven i exempelvis skönlitteraturen och kan vara en ögonöppnare till att förstå oss själva och patienten. Genom att använda litteratur, film, konst eller musik; ja allt som handlar om det mänskliga mysteriet, kan vi öva upp vår kompetens att reflektera. Och det behövs för att bli en empatisk doktor, säger Valle, som själv musicerar och skriver egna låtar.

Musikkarriären inleddes tidigt

Musikkarriären inleddes tidigt när han som 13-åring, ombads av fadern, tillika prästen, spela postludium på tvärflöjt i kyrkan.

– Jag fick ställa mig upp och spela fast jag inte kunde, utan att vara perfekt. Att tvingas hantera en sådan situation var svårt, men jag lärde ju mig att stå på scen, säger han.

Med det egna bandet ”Ideell Rebell”, som startade 1985, gjorde han tre plattor och 150 spelningar under en tioårsperiod. Gruppen turnerade bland annat i Etiopien; ett betydelsefullt land för Valle, eftersom han bodde där som tonåring med sin familj.

– ”Ideell Rebell” hade politiska intentioner. Vi ville radera ut all världens orättvisor och skänkte alla pengar vi fick in till ett etiopiskt vattenprojekt.

ANNONS

1998 bildade Valle bandet ”Valdemar”, som nyligen släppte sitt fjärde album, ”Paradisgatan”.

Skivan tog lång tid

– Skivan tog ett och ett halvt år att producera. Det är en lång tid, vilket också avspeglar sig i hur texterna mognat fram. Flera handlar om en mans relation till sin mor; något som inte är så besjunget. Texten är det centrala på skivan. Här finns tydliga berättelser som musiken rör sig runt, säger Valle och tillägger att många låttexter handlar om sorg och förlust av kärlek och om att våga tappa kontrollen.

– Man kan utvecklas i en förlust. Om man vågar sätta sig själv på spel och börja med sitt eget mörker, kan sorgen bana väg för ett nytt språk. Jag hoppas att skivan kan vara till tröst och igenkännande för de som upplevt förluster.

Att vara både musiker och läkare fungerar som ett slags växelspel för Valle.

– Det finns något konstnärligt över läkaryrket. Att möta en patient kan vara som att tolka ett musikstycke, säger han.

Valle Erling

Ålder: 57

Yrke: Läkare och musiker

Bor: Kungsladugård

Familj: Fyra barn.

Intressen: Människan. Historia, filosofi, litteratur och musik. Spelar gitarr och sjunger, samt skriver text och musik i bandet ”Valdemar”.

Aktuell: Med skivan ”Paradisgatan”, som släpptes under hösten.

Läs mer på: www.narrativmedicin.se

ANNONS