Vanliga inredningsmissar påverkar hur du mår

Spenderar man mycket tid hemma är det extra viktigt att skapa en miljö som man mår bra i. Isabelle Sjövall har studerat hur vi med hjälp av hjärnforskningen kan designa våra hem och arbetsplatser för att påverka vårt mående.
– Nu, mer än någonsin, går livet och arbetet in i varandra genom att de sker på samma fysiska platser, säger Isabelle Sjövall.