Ulrika Harmsen fick alzheimer vid 44 års ålder

Trebarnsmamman Ulrika Harmsen var 44 år när hon fick veta att hon hade Alzheimers sjukdom. Nu har hon skrivit en bok om sin upplevelse – en historia som kommer leva kvar även när hon själv inte minns.