Tyget som bara blinda kan tyda

En vårdag 1998 fick fem av landets mest upphöjda författare ett och samma brev. Författarna var Stig Claesson, Hans Alfredson, Torbjörn Säfve, Thomas Tidholm och Marie Hermansson. I brevet fanns en förfrågan om att skriva en text om färgen gul.