Revolutionen som kom av sig – fem år sedan Metoo

Å ena sidan en historisk frigörelse, å andra sidan ett alltmer polariserat debattklimat och tystande förtalsdomar. Metoo har kallats, och varit, många saker. Nu har det gått fem år – vad blev det egentligen av allt?