När andra byggde med lego byggde Wilma med kod

Wilma Emanuelsson började koda vid 7 års ålder. Som 12-åring hackade hon kommunens nätverk. Nu går hon snart ut gymnasiet och har en plan för hur hon ska göra en så stor insats för världen som möjligt.