Eriksberg i skuggan av kranen

Eriksberg var ett av de första hamnområdena i Göteborg att stöpas om runt millennieskiftet. Här byggdes bostäder, hotell och plats för folkliv på gammal varvsmark. Går det att tala om en Eriksbergskultur, så här 25 år senare?